Artalk.cz

TS: Lucia Oleňová v Galérii Jula Bindera

Lucia Oleňová: Dualita priestoru / Kurátorka: Iveta Chovanová / Galéria Jula Bindera, Banská Štiavnica / 15. 6. 2022 – 24. 7. 2022

Dualita priestoru – Lucia Oleňová

Trvanie výstavy: 15/6/2022 – 24/7/2022

Kurátorka: Iveta Chovanová

Vernisáž: 15. 6. 2022 o 17.00

Galéria Jula Bindera, Nám. Sv. Trojice 21, Banská Štiavnica

Otvorené: streda- nedeľa: 12.00-17.00, sobota: 12.00-18.00

Lucia Oleňová sa vo svojom najnovšom maliarskom cykle rozhodla preskúmať krajinu okolo magického Sitna. Jej výskum a tvorivú reflexiu realizovala v dvoch „laboratóriách“. Prvé – rýdzo plenéristické bolo Sitno. Autorkin maliarsky ateliér sa stal druhým laboratóriom, v ktorom prebiehali transformačné experimenty s plenéristickými záznamami. Cytoplazmou, ktorá spájala a vyživovala obe teritóriá bola tvorba maliara Edmunda Gwerka (1895 – 1956). 

Lucia Oleňová sa vedome rozhodla pokračovať v ceste, ktorú kontúroval Gwerk. Počas mesačnej rezidencie (leto 2021) in situ mapovala (rovnako horúčkovite ako Gwerk) Sitniansku krajinu. Akvarel jej umožňoval robiť rýchle bezprostredné, pohotové maliarske záznamy. Napriek príkoriam, ktoré plenéristická maľba od autora vyžaduje, si užívala slobodu, obmedzenia prehliadala. V teréne fungovala ako observer – pozorovateľka na misii. Vzniklo desiatky, stovky záznamov. Paralelne priamo v teréne analyzovala Gwerkove kompozičné konštrukty krajinárskych námetov. Časové následnosti procesov analýz Gwerka a tvorby vlastných záznamov sa prirodzene striedali. Znamienka pólov duálnych veličín KRAJINA a GWERK boli premenlivo tekuté. 

V ateliéri už prebiehali experimentálne hry, pokusy. Fyzické strádania z plenéru mali nefyzickú formu. V procese tvorby plátien si autorka formulovala predovšetkým otázky. AKO zážitky a vnemy maliarsky usporiadať a zreprodukovať tak, aby ich ako autorka vedome ovládala? KDE vytýčiť hranicu medzi inšpiračným zdrojom Gwerkovej krajinárskej tvorby a vlastnou maliarskou identitou tak, aby ich vzájomný vzťah zostal bez rozpakov duálny? AKO terénne škice transformovať tak, aby nestratili bezprostrednosť, autenticitu zážitku a predstavy?  

Tvorivý proces počas realizácie projektu bol pre Luciu Oleňovú míľnikom v jej autorskom programe. Vo výbere z jej aktuálnej tvorby „Dualita priestoru“, predstavuje svoje nové uvažovanie v jej pohľade na krajinu. Namiesto štruktúr, šablón a fragmentov krajiny ju zaujímajú väčšie kompozičné celky a odvážnejšie farebné úvahy. Precízne analýzy Gwerkových kompozičných postupov a konfrontácia s nimi, ju prirodzene posunuli do nového krajinárskeho teritória. V aktuálnych maľbách posilnila výraz krajiny ako životom pulzujúcej entity. V kontraste s apokalyptickými scenármi súvisiacimi s prebiehajúcou klimatickou zmenou, má výstavný projekt Lucie Oleňovej optimistické rysy, podobne ako Gwerk autorka reflektuje vlastnú fascináciu vitalitou krajiny.      

Iveta Chovanová, kurátorka

Lucia Oleňová /*1992/ vyštudovala maľbu na VŠVU v Bratislave u profesora Ivana Csudaia. Autorka vo svojom tvorivom programe reflektuje prírodné a krajinné štruktúry, ktoré ju zaujímajú vo viacerých rovinách. Ťažiskovým médiom, z ktorého vychádza je maľba, ktorej sekunduje tvorba plenérnych akvarelov či trojrozmerných objektov. Svoju tvorbu prezentovala na viacerých individuálnych aj skupinových výstavných projektoch. V roku 2019 získala ocenenie Maľba roka VÚB.    

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *