Artalk.cz

TS: Paulina Rypáková v ABC

Paulina Rypáková: The Alchemist’s Garden: Herba Mythologica / ABC, Bratislava / 6. 6. – 1. 7. 2022

Paulina Rypáková
The Alchemist’s Garden: Herba Mythologica
Trvanie výstavy: 6. 6. – 1. 7. 2022

Rastlinná ríša pútala pozornosť človeka už od najrannejších dob ľudstva. Dávne kultúry po celom svete si vo svojich mýtoch a legendách vymysleli mnoho podivných tvorov a rastlín a tieto príbehy sa predávali z generácie na generáciu. Legendy opisujú niektoré rastliny ako symboly života a liečivej sily prírody, iné rastliny naopak reprezentujú smrť a rozklad.
Zároveň s tým, ako sa človek učil poznávať, používať a neskôr aj pestovať stále väčší počet rastlín pre najrôznejšie účely, nutne vyvstala potreba tieto rastliny popísať, roztriediť a zkatalogizovať. Postupne tak vznikala celá rada herbárov, ktoré vypovedali nielen o botanických znalostiach dávnych generácií, ale aj o mentalite vtedy žijúcich ľudí. Skutočné rastliny sa takto hocikedy zamieňali s legendárnymi rastlinami, v ktorých existenciu sa preto bežne verilo. K tejto botanic-fiction prispeli svojim dielom aj dávni cestovatelia, ktorí v snahe o senzáciu alebo z obyčajného nedorozumenia hocikedy popisovali fantastické rastlinné monštra.

Autorka pri tvorbe tejto kolekcie grafík čerpala z všetkých týchto prameňov- mýtov, legiend, herbárov, ale taktiež sa inšpirovala rastlinami, ktoré videla na svojich cestách. Divák má možnosť nahliadnuť do zabudnutých kútov ľudskej imaginácie, aby objavil tento prazvláštny herbár, ktorý pripomína snovú Alchymistovu záhradu.

Výstava bola finančne podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
Vystavené diela sú predajné- každé dielo bolo tlačené technikou sieťotlače, v limitovanom náklade 15ks

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *