Artalk.cz

TZ: Marija Griniuk v Altánu Klamovka

Marija Griniuk / Techno ponor do reflexivní malby / kurátorka: Lenka Sýkorová / Altán Klamovka / 18. 5. – 13. 7. 2022

Kolektivní paměť tvoří naši identitu. Integrita každé lidské osobnosti je tak úzce spjata s politickými, sociologickými a antropologickými souvislostmi dějinného vědomí lokality, do které jsme se narodili. Válkou na Ukrajině se nám ve středovýchodním evropském prostoru otevřela celá řada traumat. Bývalé satelitní státy Sovětského svazu, které si v minulém století prošly sovětskou okupací se staly jakýmsi alarmem a nositeli prožité zkušenosti pro celou Evropskou unii. Ta si právě prochází společenským vývojem v rámci zrání morálních hodnot, které vedou k integrovanému rozvoji jednotlivce i celé západní společnosti. Po mnoha desetiletí klidu jsme tak v Evropě opět nuceni čelit otázkám vztahujícím se k základním lidským hodnotám jakými jsou morálka, svoboda a pocit bezpečí a domova. Současně se nám otevírá prostor pro vypořádání se s historickými křivdami.

Koloniální paměť v kontextu bývalého východního boku a vlivu Ruska na něj je přítomna i v rámci umělecké praxe litevské umělkyně Marije Griniuk prostřednictvím vyprávění, které zdědila v rámci nesení rodinné tradice a fotoarchivu. Autorka z těchto vzpomínek a podnětů vytváří jedinečnou výpověď vycházející z emocionálních předpokladů dějinného vědomí při procesu tvoření v kontextu národní identity. Projekt Techno-Diving into Reflexive Painting odráží téma tradice v kontextu akčního umění střední a východní Evropy v historickém exkurzu a reflexe tvůrčího procesu postaveného na individuální zkušenosti umělkyně, která je do něj ponořena v rámci specifického sociokulturního systému daného regionu. V rámci svého uměleckého výzkumu se zabývá lokální kolektivní narativní praxí v kontextu eko-násilí a post-koloniální minulosti. Site-specific projekt je vytvořen speciálně pro výstavu v Galerii Altán Klamovka v Praze. Autorka jej rozdělila do dvou částí. První část tvoří malby, které jsou umístěné speciálně od stropu do prostoru galerie a vytvořené technikou reflexivní malby na textil na plátně se sítotiskovými prvky. Reflexivní malby jsou výstupem a ilustrací uměleckého výzkumu a záznamu kreativního procesu, který poukazuje na vnitřní emocionální stavy umělkyně vznikající při tvorbě. Druhá podstatná část je plánována jako mozaika vícebarevných LED světel a zvuku, ve které se počítá s performativním živým výstupem autorky při zachycení její mozkové aktivity při tvorbě reflexivních maleb. Mozkové aktivity jsou zpřístupněné přes EEG a korigované programem Processing. Získaná data budou promítána v den vernisáže na obrazy v prostoru galerie a návštěvníci performance tak zažijí nevšední situaci propojení vizuálních a sluchových vjemů. Marija Griniuk je litevská umělkyně a doktorandka na University of Lapland ve Finsku. V roce 2018 hostovala jako lektorka na Akademii umění ve Vilniusu. Její výzkum se týká nových možností dokumentace performance, které vycházejí z obvykle neviditelných biometrických dat, jako je mozková aktivita.

V roce 2022 se kurátorský záměr v Altánu Klamovka vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost, zklidnění mysli, minimalizace jako životní styl a návrat k tradici. Proběhnou čtyři výstavy s delším trváním a s propracovanější dokumentací se zacílením na současnou kresbu s přesahy a site-specific projekty založené na spolupráci se zahraničními autory v mezikulturním a mezinárodním kontextu. V první polovině roku se představí česká textilní designérka Alice Klouzková a litevská vizuální umělkyně Marija Griniuk. Podzimní sezónu zahájí irská umělkyně Alannah Robins. Závěrem roku bude prezentována mezinárodní přehlídka autorského plakátu 12th Virtual Biennale Prague na téma tradice. V květnu se budeme prezentovat na mezinárodní přehlídce Supermarket Art Fair ve Stockholmu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *