Artalk.cz

TZ: Vychází Neúplný atlas regenerace

Katarína Hládeková, Vojtěch Pecka (eds.) / Neúplný atlas regenerace / Utopia Libri, 2022

Pokud po únavě nenastane odpočinek a regenerace, přichází ireverzibilní prudký přechod do jiného stavu. Jinými slovy zhroucení. Hledání adekvátních forem regenerace, obnovy a odpočinku se musí stát jednou z nejdůležitějších os života 21. století. Publikace Neúplný atlas regenerace se snaží nastínit možné únikové cesty ze souběhu krizí, které doprovázejí konec holocénu a vstup do epochy antropocénu.

V družstevním nakladatelství Utopia libri letos vyšel Neúplný atlas regenerace,  na jehož stránkách se setkávají zástupci různých profesí, věkových skupin a zájmů pocházejících z odlišných prostředí, libujících si v rozdílných názorech i estetikách. Přístup této hybridně složené skupiny se projevuje jako holističtější než přemíra dokonalých – a dokonale izolovaných – výkladů zástupců jednotlivých odborných disciplín vzešlých ze stařičkých definic vědních oborů.

 

„Umělecký výzkum nás učí nacházet a vynalézat nové metody. Exaktní výzkum zas touží po kreativitě. Společná neúplnost nás těší.

Volný čas se vztahuje k práci, práce ke kapitalismu a kapitalismus ke krizi i ke klimatické změně. Unavená je planeta, unavená je společnost i jednotlivci. A tak jsme k tématu přistoupili ze tří perspektiv: planetární, sociální a osobní. Pro nastavení udržitelnosti potřebujeme jednak systémové řešení, jednak změnu v myšlení jednotlivců. Věříme, že nejsme bezmocní. Stále máme perspektivu. Naděje umírá poslední. A náš atlas je právě o ní.“

 

Katarína Hládeková, Vojtěch Pecka (eds.)

Alexander Ač, Zbyněk Baladrán, Pavel Barša, Nikola Benčová, FRAG (Adam Trbušek, Artur Magrot, Václav Janoščík, Filip Hauer, Viktor Takáč a Jakub Rajnoch), Kristýna Gajdošová a Jannes Snyers, Katarína Hládeková, Petra Hlaváčková, Zuzana Janečková, Dávid Koronczi, Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Daniela Ponomarevová, David Přílučík, Jelisaveta Rapaić, Eva Rybářová, Maja Štefančíková, Veronika Vlková, Markéta Zandlová, Ladislav Zikmund-Lender

208 stran, formát 105×180 mm

Grafická úprava a sazba: Petr Bosák, Robert Jansa
(20YY Designers)

ISBN 978-80-214-6035-5 (Fakulta výtvarných umění VUT)
ISBN 978-80-908192-3-8 (UTOPIA LIBRI)

Cena: 330 Kč

Knihu si můžete objednat v knihkupectví ArtMap

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *