Artalk.cz

TZ: Pod kontrolou v 45 000 l: Objemu pro angažovanou architekturu

Eva Truncová / Pod kontrolou / 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu / Brno / 24. 7. – 24. 7. 2022

V neděli 24. 4. 2022 v 16.00 h proběhla vernisáž první výstavy v nově uvedeném výstavním prostoru vitríny 45 000 l v pasáži u Velkého Špalíčku v Brně. „Galerie” vzniká za podpory FA VUT v Brně a stává se tak jejím neoficiálním výstavním místem mimo univerzitní zdi ve veřejném prostoru. Autorská instalace Pod kontrolou je vidění každý den nonstop do 24. 7. 2022.

Čtyřicet pět tisíc litrů je objem vystupující mimo zdi instituce do veřejného prostoru pasáže v centru Brna. Galerie si klade za cíl konfrontovat (se) s každodenní realitou a problémy současné architektury s jejími interdisciplinárními přesahy. Výstavní program hledá aktuální společenské témata, dává je do kontextu města a místa, s čímž souvisí také otázka, jak je vystavovat a komunikovat s kolemjdoucími návštěvníky prostřednictvím formátu výkladní skříně.

Výstava Pod dohledem tematizuje kamerový dohled (nejen) ve veřejném prostoru, kdy s rozmachem nových technologií a biometrických sledovacích zařízení kontrola prostupuje čím dál tím více do našich každodenních životů.

„Dohledové systémy mají preventivní i penalizační charakter a jejich přítomnost je dnes intuitivní a jen málokdy zpochybňována.” Foucault popsal, že statistické zpracovávání informací o populaci, a jeho následná aplikace, je už od 19. století neodmyslitelná složka moci v moderním státu.

Víra, že vystavěné prostředí může chování ovlivňovat, nebo dokonce vědomě konstruovat celou společnost, je architektům vlastní a objevuje se v této profesi v různých mutacích od osvícenství až dodnes. I dnes je prostředí dále navrhováno s cílem usměrňovat lidské chování, zamezit kriminálnímu jednání a selektovat vhodné a nevhodné „uživatele”. Někteří autoři dnes mluví o militarizaci veřejného prostoru v souvislosti s jeho úpravami, které mají zabránit jak „antisociálnímu chování“, tak jej i budovy ochránit před potenciálními hrozbami. Obdobně jako jsou selektováni žádoucí a nežádoucí uživatelé, je ve vyčleněných městských prostorách sestavován seznam žádoucích a nežádoucích činností.”

Pod kontrolou / Under surveillance

Eva Truncová

24. 4.—24. 7. 2022

Výloha v pasáži z Šilingrova náměstí do Velkého Špalíčku, Dominikánská 342/6, Brno

49.1927183N, 16.6063733E

Po—Ne 00.00—00.00

FB: www.facebook.com/45000litru

IG: www.instagram.com/45000litru

Text: Eva Truncová

Grafický design: Pavel Holomek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *