Artalk.cz

do 6. 6. / Výběrové řízení FA ČVUT

Výběrové řízení na akademické pracovníky FA ČVUT

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení 10 pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2022/2023 nebo podle dohody. Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 6. 6. 2022.

1) Pro Ústav teorie a dějin architektury:

1 místo docenta/docentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky – přednášejícího/cí předmětu Filosofie, sociologie a psychologie se zaměřením na filosofii a její průměty s architekturou a s předpokládaným zapojením do vědeckovýzkumné a publikační činnosti ústavu.

2) Pro Ústav urbanismu:

1 místo vedoucího/cí ateliéru se zařazením docent/ka nebo odborný asistent/ka s perspektivou habilitace.

3) Pro Ústav navrhování I:

1 místo odborného asistenta/odborné asistentky ateliéru Ing. arch. Vojtěcha Sosny;

4 místa odborných asistentů/tek ateliérů základů architektonického navrhování (ZAN): ZAN Ing. arch. Darii Balejové Bártové; ZAN Ing. arch. Martiny Buřičové; ZAN Ing. arch. Šárky Sodomkové; ZAN doc. Ing. arch. Pavla Ullmanna.

4) Pro Ústav navrhování II:

2 místa odborných asistentů/tek ateliérů základů architektonického navrhování (ZAN): ZAN Ing. arch. Kateřiny Rottové, Ph.D.; ZAN Ing. arch. Lucie Kirovové, Ph.D.

5) Pro Ústav designu:

1 místo vedoucího/cí ateliéru se zařazením docent/ka nebo odborný asistent/ka s perspektivou habilitace.

Více informací na webových stránkách FA ČVUT 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *