Artalk.cz

TZ: Hynek Alt v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

Hynek Alt / Cestování v čase či pohřebiště novin / kurátorka: Magdalena Deverová / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 6. 5. – 17. 7. 2022

Hynek Alt, přední pedagog současné fotografické scény a postkonceptuální umělec, má dosud nejobsáhlejší výstavu, která zahrnuje více než 2000 tisků. V podobě rozsáhlé interaktivní instalace je k vidění od 6. 5. do 17. 7. 2022 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

O tom, že fotografické práce lze vystavit jinak než v rámu na stěně, se můžou přesvědčit návštěvníci roudnické galerie. Právě ta se již dlouhodobě snaží i v prostředí mimo metropoli uvádět aktuální přístupy ve výtvarném umění a jména světového formátu. Výstava Hynka Alta přesto není pouze o autorovi samotném, nýbrž také o divákovi, který se může na její podobě podílet a odnést si s sebou v papírovém tubusu část výstavního materiálu. A že ho není málo – v rámci výstavy autor uplatnil více než 2000 tisků fotografií a počítačových grafik, čítajících více než tunu papíru.

Hynek Alt se řadí k těm umělcům, kteří svým počínáním zpochybňují význam rozlišování jednotlivých výtvarných žánrů. „Učí nás pluralitě současného umění, které se vyhýbá jednoznačnosti i nezájmu o diváka,“ vysvětluje kurátorka výstavy Magdalena Deverová. Třebaže je Alt skrze své studijní zkušenosti a pedagogickou kariéru (vedoucí ateliérů: od r. 2017 FAMU a 2008–2016 VŠUP – spolu s A. Vajd) spojován především s médiem fotografie, stále víc potvrzuje skutečnou úlohu umělce coby ideového tvůrce, hybatele myšlenek, jehož snahou je vymanit se ze svázanosti jediné disciplíny a tradičních formálních prostředků. Uměleckým nástrojem se stejně dobře vedle autorské fotografie může stát xeroxová rozmnoženina. Nekonvenční fotograf se nezřídka vzdává líbivosti ve prospěch odhalování nezkreslené a mnohdy i hrubé podstaty současného dění. Neutíká do světa idejí a nostalgie, poukazuje bez příkras na aktuální momenty naší reality i obrazy, kterými nás zaplavuje nadprodukce dnešní doby. S reprodukcemi fotografií neváhá influencer současného umění často pracovat jako s tzv. ready-made – hotovým uměleckým materiálem, kde problematika samotného autorství je překonána ve prospěch vytvoření nového celku či kontextu.

Jedním z posledních témat, kterému se Hynek Alt věnuje rovněž v roudnické realizaci nazvané Tomorrow Never Knows, je úloha tištěných novin, jež s nadvládou digitalizace postupně mizí. V rámci výstavy nás konceptuální tvůrce vyzývá k proplétání se přísnou geometrickou soustavou tisíce novinových archů i k virtuální cestě do budoucnosti. Díky zpřítomnění datumů příštích dnů i století může návštěvník brouzdat v čase. Divák se pohybem v síti uliček mezi „náhrobními deskami“ štosů papíru dokonce stává jedním ze strukturálních vláken tvořících dohromady propojený systém. Splývá s infrastrukturou novin i času. Jeho úloha roste s tím, že je mu umožněno odebírat jednotlivé tisky a odnášet je v tubusech pryč. V soustavě nevšedních náhrobků z archů tenkého recyklovaného papíru se tak podílí na přetváření přítomnosti i budoucnosti zároveň. V konečném důsledku je na nás všech, zda necháme noviny pohřbít.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *