Artalk.cz

TZ: MÍSTA ’22 – Sochy pro Zbraslav

Jan Hendrych, Miriam Kaminská, Kryštof Kaplan, David Tureček / kurátorka: Iva Mladičová / MÍSTA ’22 – Sochy pro Zbraslav / Zbraslav / 21. 4. 2022 – 23. 2. 2023

Cyklus výstav MÍSTA – SOCHY PRO ZBRASLAV se pokouší prostřednictvím prací výrazných autorů iniciovat dialog na vybraných místech městského prostoru nebo o proměnu „nemísta“ v místo se specifickým charakterem. Nabízí příležitost vnímat každodennost města perspektivou kreativně akcentovaných významů. Sochy druhého ročníku cyklu prezentují výrazové možnosti lidské figury a formy odkazující k lidské tělesnosti.

JAN HENDRYCH nachází inspiraci v civilnosti dnešního života, také ale v antických nebo křesťanských legendárních příbězích. Jeho sochařský rukopis charakterizují symbolická témata, schopnost senzitivní světelné modelace a osobitá transformace bravurně zvládnuté figurální formy. MIRIAM KAMINSKÁ do svých soch přepisuje proměny vlastní psychické a tělesné existence, zajímá ji významová linie vzájemnosti, propojenosti, transformace, pohybu. Její sochy mají často znakový a symbolický charakter. KRYŠTOF KAPLAN pracuje s plasticitou realizovanou základními fyzikálními zákonitostmi, kdy přirozenost výsledné formy navozuje organický dojem. Tematizuje výrazový účinek dynamiky polarit odkazující do psychologických významových rovin. DAVID TUREČEK ve svých pracích kombinuje klasickou sochařskou modelaci s procesualitou danou vlastnostmi samotného materiálu. Z hlediska významu jej zajímá zvědomování vrstev osobního psychického prostoru, reflexe raných pocitů fixovaných pamětí, transformace osobnosti v období dospívání.

Vystavená díla nabízejí možnost k zamyšlení nad tím, zda i dnes může figura přesvědčivě odkazovat k mýtu, k ideálu, jaké obsahy máme dnes tendenci do figurálních soch projektovat, jak vypovídají o individuální identitě, nebo jak jsou schopny živá témata současnosti reflektovat.

JAN HENDRYCH (nar. 1936 v Praze) studoval v letech 1955–1961 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (J. Wagner, J. Kavan) a v letech 1964–1967 na Akademii výtvarných umění v Praze (K. Hladík, K. Lidický), kde dále v letech 1990–2015 vedl Ateliér figurálního sochařství a medaile (1993–1995 zastával funkci prorektora na pražské AVU). V období 1991–2009 externě vyučoval sochařství na Akademii umění v Banské Bystrici a v letech 1997 a 1999 na Akademii výtvarných umění v Helsinkách. Od poloviny 60. let proběhla řada jeho samostatných výstav. Obdržel několik prestižních cen (1989 Sopoty; 1992 a 1996 Ravenna). Je autorem mnoha sochařských realizací ve veřejném prostoru (ČR, Polsko, Čína, USA, Německo, Slovensko, Írán). Od roku 1993 je členem Umělecké besedy. Je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách v České republice, Slovensku, Francii aj.

MIRIAM KAMINSKÁ (nar. 1989 v Praze) absolvovala v letech 2012–2018 Akademii výtvarných umění v Praze (J. Róna, M. Rittstein, L. Rittstein, T. Hlavina, V. Míča). Roku 2016 uskutečnila stáž na Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě. Byla zastoupena na řadě výstav, např. Folie à deux (s E. Konečnou a M. Noskem), Studio Prám, Praha, 2019; I Follow The Shapes of Shadow of My Hand, Garage Gallery, Praha, 2019; Re_form, Trafo Gallery, Praha, 2020; Klášterní zahrada 2020 (s B. Kolouchovou), Broumov; Člověk, červeň, zem, Pragovka Gallery, Praha, 2021 (samostatná výstava); Dyáda, (A)void Gallery, Praha, 2021 (samostatná výstava); In vivo, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, 2021.

KRYŠTOF KAPLAN (nar. 1987 v Praze) absolvoval v letech 2008–2013 Akademii výtvarných umění v Praze (J. Zeithamml), kde dále v letech 2015–2016 působil jako asistent. Od roku 2015 proběhla řada jeho samostatných výstav, např.: Velké sklo, Výklady AXA, Praha, 2016; DOOM, Kabinet T., Zlín, 2016; site specific instalace Memento 1618–2018, Slaný, 2018; Tenze, Centrum současného umění DOX, Praha, 2019; Metafyzika / Procesy, Atrium, Praha, 2019; Korporealita, Pragovka Gallery, Praha, 2020; Solárium, (A)void Gallery, Praha, 2022. Dlouhodobě je úspěšný i v oblasti hudby: roku 2008 spoluzaložil kapelu Vložte kočku (mj. nominace na Českého lva v kategorii hudba, 2019) a s bratrem Cyrilem působí v hudební dvojici Kaplan Bros.

DAVID TUREČEK (nar. 1993 v Třeboni) studoval v letech 2012–2017 na Západočeské univerzitě v Plzni (J. Beránek) a v letech 2017–2020 na Akademii výtvarných umění v Praze (V. Míča). V roce 2019 absolvoval stáž na Accademia di Belle Arti di Brera v Miláně. Od roku 2016 se zúčastnil řady výstav, např. Pokoje, Kampus Hybernská, Praha, 2018; Basement season, Kampus Hybernská, Praha, 2018; The Pop-Up, Kampus Hybernská, Praha, 2019; Sochy a kampus, Kampus Dejvice, Praha, 2021; Přerušený hovor, Krásný Dvůr, 2021; SILVA artis, Kunstmuseum Waldviertel, Schrems, Rakousko, 2021; Kdes to viděl?, Sklad M1, Praha, 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *