Artalk.cz

TS: Príprava ~ Zasievanie v tranzit.sk

Marwa Arsanios, Chto Delat, Kitti Gosztola & Bence György Pálinkás, Francisco Huichaqueo, Saodat Ismailova, Amanda Pina, Emília Rigová / Príprava ~ Zasievanie / Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu / tranzit.sk, Bratislava / 29. 4. – 15. 7. 2022 

Príprava ~ Zasievanie

Umelci a umelkyne: Marwa Arsanios, Chto Delat, Kitti Gosztola & Bence György Pálinkás, Francisco Huichaqueo, Saodat Ismailova, Amanda Pina, Emília Rigová
Kurátorský tím: Judit Angel, Alessandra Pomarico, Borbála Soós, Ovidiu Ţichindeleanu
Architektúra výstavy: Woven
Grafický dizajn: Sándor Bartha
Koordinácia: Petra Balíková, Ivana Kristofíková
Inštalácia,tech. zabezpečenie: Martin Angelov, Juraj Mydla, Michal Štrompach

tranzit.sk, Beskydská 12
29. 4. 2022, 18:00 hod
Otváracie hodiny: 14:30 – 18:30

Ako sa môžeme odučiť násilné a ničivé paradigmy koloniálneho, rasového, patriarchálneho kapitalizmu a predstaviť si svet, v ktorom sú rôzne systémy poznania rovnako hodnotné a spolupodieľajú sa na ochrane života vo všetkých jeho podobách?

To sú zásadné otázky, ktorými sa zaoberá výstava a vzdelávací priestor Príprava ~ Zasievanie, prvý projekt v rámci nového programu tranzitsk. Program ako celok skúma štyri hlavné témy a ich prepojenie: súčasnú spoločenskú, politickú a ekologickú krízu; modernitu a dekolonialitu; vytváranie poznania ukotvené v telesnosti a založené na spolupráci a politiku každodenného života.

Umelci a umelkyne zastúpení na tejto výstave zdieľajú poznanie predkov, postupy založené na vzťahu so zemou, feministické iniciatívy a úvahy o commoningu, teda spoločnom zdieľaní zdrojov, evokujú pocit previazanosti, vzájomnosti, zodpovednosti a starostlivosti o našu spoločnú budúcnosť a budúcnosť ďalších generácií. Pritom vychádzajú z dekoloniálnych perspektív a/lebo zo skúsenosti pôvodných národov, stavajú na dedičstve sociálnych a emancipačných hnutí. Navrhujú potrebnú systémovú a štrukturálnu zmenu rôznorodými spôsobmi, z vlastných situovaných pozícií, odsudzujú a poeticky prevracajú účinky prebiehajúcich procesov vymazávania, útlaku a ničenia, podnecujú ku kritickému prístupu a preorientovávajú našu vnímavosť na gestá nápravy, politiku starostlivosti a príklady sebestačných mikroekonomík.

Príprava ~ Zasievanie je teda spôsob, ako sa prostredníctvom výstavy zaväzujeme položiť základy dlhodobej trajektórie epistemologickej rekonštrukcie, zasievať dekoloniálne myšlienky a gestá smerom k inej budúcnosti, takej, ktorá hľadí na niekoľko generácií pred tou našou a po nej.Výstavný projekt je súčasťou nového tranzitsk programu  Svet mnohých svetov.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *