Artalk.cz

TZ: Benedek Regős, Jan Šerých a Jakub Valenta ve Fotograf Gallery

Benedek Regős, Jan Šerých, Jakub Valenta / Úchylka měření. 1392 hodin výstavy. Z toho 237 hodin otevřeno / kurátoři: Vojtěch Märc a Tereza Rudolf / Fotograf Gallery / Praha / 19.4. – 11.6. 2022

Úzká spojitost mezi fotografií a měřenímsvěta nám v dnešní době přijde natolik přirozená, že se nad ní nemusíme hlouběji zamýšlet. Na to, co fotografie a „vyměřování” světa sdílí, se zaměří nová výstava ve Fotograf Gallery. Úchylka měření. 1392 hodin výstavy. Z toho 237 hodin otevřeno představí díla Benedeka Regőse, Jana Šerýcha a Jakuba Valenty.  Kurátory výstavy jsou Vojtěch Märc a Tereza Rudolf. Navštívit ji bude možné od 19. dubna do 11. června 2022 a bude na ni navazovat doprovodný program.

Vyměřování světa se úzce pojí s lidskou potřebou uchopit prostředí, v němž se člověk nachází. Maďarský umělec Benedek Regős a čeští Jan Šerých a Jakub Valenta se každý jiným způsobem vyrovnávají s blízkým vztahem média fotografie a měřičských technik. „Fotografie se historicky osvědčila mimo jiné jako nástroj vědeckého měření, když měla zaručit jeho kýženou exaktnost a objektivitu. Měření, často právě za pomoci fotografických technologií, tak v moderní době sehrává zásadní úlohu a nese i podobnou zátěž. Svět je nejdřív potřeba změřit, aby se dal rozkrájet, a případně prodat,” přibližují kurátoři výstavy Vojtěch Märc a Tereza Rudolf.

Měřič jako neodmyslitelná postava moderní kulturní tradice, na jejíchž bedrech spočívá tíže přesného vyměření skutečnosti, se pohybuje krajinou. Takový zeměměřičský tanec s tripodem představuje Benedek Regős. Ve své sérii Angles and Distance akcentuje souvislosti fotografie a euklidovské geometrie, když v patách dnešním geodetům zachycuje značky, které po sobě jejich měření krátkodobě i trvale zanechává. To, co na první pohled s měřením nijak nesouvisí, se v jeho dílech stává změřené. Úhly a vzdálenosti, které volí, nejsou jen prostředky zobrazení, ale i jeho reflexí.

Ve vědě se měřící povaha fotografie projevuje zejména ve fotogrammetrii, oboru zabývajícím se zpracováním informací na fotografických snímcích. Jan Šerých využívá strojovou mapovací techniku, aby ji zbavil původního významu a vytvořil pro něj typický abstrahovaný vzor. V mapách seskládaných ze satelitních fotografií se přitom opírá o mimolidské měřítko. Záludně jednoduché umělecké gesto výřezu a zvětšení, s nímž Šerých podniká průzkum pouště Gobi výhradně prostřednictvím aplikace Google Earth, nás přitom naviguje mimo jakýkoliv jednoznačný účel.

Zatímco Regős zprostředkovává smysly běžně opomíjenou realitu a Šerých se obrací k zemskému povrchu zdálky, Valentovo dílo se obrací dovnitř. Jakub Valenta vstupuje do digitálního prostředí a odhaluje měření jako předpoklad měřitelnosti a zpeněžitelnění naší každodennosti. To se odráží v uspořádání tabulek, grafů a diagramů, které nenápadně vychyluje ze zažitých formátů a prostředí. Ať už jde o projekce transparentního osobního účtu doprovozeného imagestockovými obrazy ilustrujícími příjmy a výdaje, autoportrét společnosti vynořující se z odpovědí v anketách na zpravodajských webech anebo o pokus zjistit, jak se světové dění promítá do barevnosti takových webů.

Druhá výstava Fotograf Gallery v tomto roce zachytí „měřičské“ postupy Regőse, Šerýcha i Valenty a představí fotografii ve světle pochybné univerzálnosti vědy a techniky. Ukáže stálost a celistvost světa, jakkoliv dočasnou a přibližnou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *