Artalk.cz

Dotazník od MHMP a IDU k postojům kulturních organizací k ochraně životního prostředí

Magistrát hlavního města Prahy a Institut umění – Divadelní ústav vyzývají pracovníky a pracovnice v kultuře, aby za své organizace a instituce vyplnili dotazník, který se týká možností ekologické udržitelnosti a uhlíkové stopy. Na základě sesbíraných dat bude následně sestaven seznam doporučených a osvědčených cest, jak nejlépe podchytit přímé i nepřímé dopady kulturního sektoru na životní prostředí.

Klimatická krize a environmentální rozvrat přírody se prohlubují každým dnem a je jedním z našich největších úkolů se této krizi postavit. Čím dál tím více institucí, firem, jednotlivců i vlád začíná aktivně prosazovat udržitelný způsob jejich fungování. Kulturní sektor je v této snaze často v popředí a hledá způsoby, jak fungovat s ohledem na životní prostředí, málokdy se však podobné snahy dějí koordinovaně.

Dotazník je možné vyplnit ZDE, a to nejpozději do 12. 4.

Proč se vůbec zabývat udržitelností v kultuře?

Umění a kultura mají jedinečnou schopnost oslovit své publikum a vybudit v něm ať už skrze představení, výstavy, či umělecké performance nové úvahy i inspiraci pro žitou praxi. Mají ale také odpovědnost přistupovat ke svému provozu šetrněji – veřejná správa, jíž je řada tuzemských kulturních organizací součástí, se podílí na českém HDP až 40 %. Česká republika přitom v žebříčku emisní náročnosti spotřeby energií zemí EU zaujímá hned třetí místo. Podílu na uhlíkové stopě by české kulturní organizace proto měly věnovat náležitou pozornost, která by se měla promítnout do   jejich strategického řízení.

Čeho chceme tímto dotazníkem docílit?

Proto bychom chtěli nasbírat informace jak o již fungujících opatřeních, které se osvědčily, tak i o překážkách, které podobným snahám brání. Na základě těchto dat bychom následně sestavili seznam doporučených a osvědčených cest, jak nejlépe podchytit přímé i nepřímé dopady kulturního sektoru na životní prostředí. Zároveň data pomohou zlepšit nastavení možné podpory kulturním projektům a fungování institucí ve snaze fungovat udržitelněji. 

S dotazníkem oslovujeme jak veřejné, tak soukromé subjekty, ve všech kulturních odvětvích, jako je divadlo, tanec, výtvarné umění, hudba atp. a na všech úrovních, od lokálních po národní. Sběr dat zajišťuje Institut umění – Divadelní ústav (příspěvková organizace Ministerstva kultury) a Magistrát hlavního města Prahy.

Ochrana dat

Jsme si vědomi toho, že vyplněním dotazníku poskytujete citlivé údaje o vaší instituci. Cílem sběru informací je provést zmapování fungujících opatření i překážek a na základě jejich analýzy vytvořit seznam doporučených a osvědčených cest, jak nejlépe podchytit a moderovat přímé i nepřímé dopady provozu kulturního sektoru na životní prostředí. D Zjištění zároveň pomohou zlepšit nastavení možné podpory kulturním projektům a fungování institucí.

Všechna získaná data budou pro účely publikace a sdílení mimo úzký okruh řešitelského týmu důsledně anonymizována a rozsah jejich využití přísně omezen na výše stanovený účel. Detailní informace o zpracování Vámi poskytnutých dat naleznete na stránce Institutu umění – Divadelního ústavu.


Ilustrační obrázek: Snímek z výstavy Riverbed umělce Olafura Eliassona v The Louisiana Museum of Modern Art v roce 2014.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *