Artalk.cz

do 15. 4. 2022 / Open call: Artrooms Moravany

Open call: Artrooms Moravany / Kurátori: Milan Mikuláštík, Jana Písaříková / Artrooms Moravany, Moravany nad Váhom / do 15. 4. 2022

OTVORENÁ VÝZVA NA PRIHLASOVANIE VÝTVARNÝCH PROJEKTOV
Posledný termín na prihlasovanie projektov: 15. 4. 2022
Trvanie výstavy od 9. júla do 17. septembra 2022

Počas júla až septembra 2022 sa uskutoční štvrtý ročník výstavy ARTROOMS MORAVANY, na ktorý je možné prihlasovať svoje výtvarné projekty. Projekty zamerané na tému archeológie budú posúdené odbornou porotou a vybrané projekty budú realizované a odmenené honorárom. Výzva je otvorená pre individuálne aj skupinové projekty profesionálnych výtvarných umelcov a umelkýň. Organizačný tím nabáda k prihlasovaniu už zrealizovaných diel a ponúka tiež možnosť finančnej spoluúčasti na realizácii nového diela.
Očakávané je široké zastúpenie rôznych výtvarných médií (socha, maľba, grafika, objektové, svetelné, intermediálne inštalácie, a i.). Nie sú vylúčené ani živé performatívne výstupy. Vzhľadom na charakter a trvanie výstavy budú uprednostnené také, ktoré môžu zotrvať vo výstave formou záznamu alebo prostredníctvom vystavených artefaktov, ktoré sú súčasťou performancie.
Okrem vnútorných priestorov kaštieľa, bude vystavujúcim k dispozícii aj exteriér anglického parku kaštieľa. Je preto možné prihlásiť aj diela rozmernejšieho charakteru určené pre vonkajšiu inštaláciu.

TÉMA VÝSTAVY
Štvrtý ročník výstavy ARTROOMS MORAVANY bude výrazne miestne a kontextovo zameraný. Moravany nad Váhom a ich najbližšie okolie spadajú totiž už po mnoho dekád k významným archeologickým a paleontologickým náleziskám nielen Slovenska, ale celej Európy. Vrcholným a tiež najznámejším lokálnym archeologickým nálezom je bezpochyby tzv. Moravianska Venuša – asi päťcentimetrová soška z mamutoviny znázorňujúca ženu bez hlavy so zvýraznenými pohlavnými znakmi. Moravianska Venuša je podľa odborných informácií údajne jedným z najstarších, ak nie úplne najstarším umeleckým artefaktom pochádzajúcim z územia Slovenska. Z tejto informácie je odvodený aj názov výstavy – Nulový bod. Moravianska Venuša je tak (aspoň zo slovenskej perspektívy) akýmsi „nulovým bodom“ umenia, z ktorého sa odvíjala a dodnes stále odvíja tradícia a história umeleckej tvorivej práce.
Záujemci a záujemkyne môžu prihlásiť svoje diela, ktoré buď reagujú priamo na sošku Moravianskej Venuše alebo sa akýmkoľvek spôsobom dotýkajú archeologickej imaginácie či zdieľania spoločného jazyka vedy a umenia.
Cieľom výstavy je zamerať sa na umelecké stratégie, v ktorých sa uplatňuje záujem o vizualitu prehistorických nálezov ako aj spôsobov ich vizuálnej prezentácie a modelov interpretácie. S tým tiež súvisia aktuálne otázky ekológie, zmeny klímy či ľudskej adaptácie na prírodné podmienky. Tieto dnes veľmi diskutované témy spájajú poznanie prehistórie s budúcimi podmienkami existencie života na Zemi.
Kurátori: Milan Mikuláštík, Jana Písaříková
Kurátorská spolupráca: Zuzana Sabová, Linda Blahová
O MIESTE
Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom slúžil od 70. rokov ako Domov slovenských výtvarných umelcov a architektov v správe Slovenského fondu výtvarných umení. V anglickom parku pri kaštieli boli rozmiestnené plastiky slovenských i zahraničných umelcov, ktoré tu vytvorili v rámci medzinárodných sochárskych sympózií. Od roku 2006 za nešťastných okolností kaštieľ chátral a plastiky sa z parku vytratili. V rokoch 2019 – 2021 sa tu uskutočnili rozsiahle výstavy súčasného umenia ARTROOMS MORAVANY, ktoré vznikli v spolupráci 4D Gallery, festivalu Hradby Samoty a občianskeho združenia Kaštieľ Moravany, ktoré historickú budovu a park po rokoch renovuje. Kaštieľ samotný disponuje troma podlažiami a pivničnými priestormi. V hlavnom výstavnom objekte je k dispozícii približne 28 menších aj väčších nerekonštruovaných samostatných miestností.
TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ PODROBNOSTI
Kaštieľ je aktuálne v procese rekonštrukcie, jeho priestory nezodpovedajú vybavením galerijnému štandardu, organizátor sa však vynasnaží vyjsť v ústrety požiadavkám vystavujúcich (napr. podstavce, vitríny, zatemnenie, osvetlenie a pod.). Areál je oplotený, na noc sa zatvára. V prípade exteriérových inštalácií je potrebné počítať s vplyvom poveternostných podmienok a dbať na bezpečnosť inštalácie.
Organizátori zabezpečujú:
– Transport diela
– Autorský honorár 100 €
– Prípadné ubytovacie náklady počas inštalácie diela a vernisáže výstavy
V prípade veľkorozmerných exteriérových, site-specific diel a inštalácií novo vznikajúcich pri príležitosti tejto výstavy sa organizátor vynasnaží uhradiť aj časť materiálových nákladov nevyhnutných pre vznik diela. Pre zabezpečenie takýchto nákladov bude organizátor hľadať finančných partnerov z ďalších zdrojov (okrem pridelenej dotácie z Fondu na podporu umenia), preto je potrebné návrh diela, vrátane vizualizácie, požadovaného rozpočtu a plánovaného časového harmonogramu tvorby diela, čo najviac upresniť, prípadne vopred konzultovať s organizátorom.
Prosíme, dbajte pri výbere materiálu na jeho šetrnosť voči životnému prostrediu.
Prihláška musí obsahovať / Povinné prílohy:
1. kontaktný formulár:
Meno (umelecké aj občianske)
Tel. kontakt
e-mailový kontakt
rok narodenia
krajina pôvodu / pôsobenie autora (miesto transportu diela)
2. Stručný životopis a portfólio autora (PDF súbor s max 10 realizáciami alebo odkaz na webovú stránku autora)
3. Popis diela / projektu, vizualizácia
– musí zahŕňať: ideové východiská (koncept), fotodokumentácia už existujúceho diela / vizualizácia pripravovaného diela, rozmer diela a materiál, spôsob inštalovania (interiér/exteriér, spôsob kotvenia, závesného systému a pod.) + ďalšie technické požiadavky pre inštaláciu diela
SPÔSOB PRIHLÁSENIA PROJEKTOV
Výzva je otvorená pre individuálne aj skupinové projekty profesionálnych výtvarných umelcov a umelkýň.
Termín uzávierky zasielania projektov je 15. 4. 2022
Projekty posúdi porota v zložení
Jana Písaříková (teoretička a kurátorka Moravskej Galérie v Brne)
Milan Mikuláštík (umelec a kurátor Galerie NTK v Prahe)
Zuzana Sabová (umelkyňa a kurátorka)
Linda Blahová (edukátorka a kultúrna manažérka)
Výsledky výberu budú oznámené do 30. 4. 2022
Projekty sa prihlasujú výlučne elektronickou formou cez email na adrese: artrooms.moravany@gmail.com
S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať: artrooms.moravany@gmail.com
Projekt je finančne podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Ďakujeme!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *