Artalk.cz

TZ: Bienále Ve věci umění 2022 zveřejňuje datum konání a vizuální identitu

Druhý ročník bienále Ve věci umění se uskuteční od 21. července do 23. října 2022 v Praze. Výstava a veřejný program budou široké veřejnosti přístupné zdarma. Projekt divákům nabídne nové umělecké instalace, performance, filmové projekce, přednášky a diskuse. Bienále pořádá iniciativa tranzit.cz ve spolupráci s Galerií hl. m. Prahy. K příležitosti bienále vyjde dvojjazyčná publikace textů, která rozvíjí tematické ukotvení projektu z dalších kritických, historických a uměleckých perspektiv.

Bienále se zaměří na téma identity střední a východní Evropy jako politického a historického meziprostoru, který je nedílnou součástí „pevnosti Evropa” a zároveň její periferií. Bienále bude zkoumat potenciál křehkosti a odolnosti a zohlední často opomíjené úhly pohledů, ať už se jedná o perspektivu dětí, teenagerů, chronicky nemocných, předčasně zemřelých nebo těch, kteří jsou považováni za bytosti nelidské, „monstra“, ač konají a tvoří. Skrze různé strategie hledá bienále cesty, jak náročná témata v kontextu současného umění zpřístupnit široké veřejnosti. Program je výsledkem kolektivní práce mezinárodní kurátorské skupiny, kterou tvoří Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz.

Současná situace na Ukrajině projekt ovlivní a už jej také ovlivňuje. Tým bienále vyjadřuje solidaritu s obyvateli Ukrajiny – s kolegy pracujícími v kultuře, ale i se všemi lidmi, jejichž životy byly narušeny a ohroženy současnou válkou. Vyjadřujeme podporu také lidem v Rusku a Bělorusku, kteří protestují proti válce a riskují tak vlastní svobodu. My, kteří pracujeme v tranzit.cz, s válkou vstáváme a chodíme spát. Naše životy plynou v rytmu zpráv a jsou vyplněny snahami o zmírnění tragických dopadů války. T Odsuzujeme tuto válku, stejně jako všechny ostatní války. Navzdory této situaci pokračujeme v přípravách bienále, protože jsme pevně přesvědčeni, že umění hraje důležitou roli v pochopení složitých situací a nabízí důležitý, avšak často přehlížený pohled na podstatu politických vztahů.

Tranzit.cz je nezisková, kritická a sebekritická organizace zaměřená na sociální a politické funkcí umění v současnosti. Bienále Ve věci umění 2022 se koná v roce oslav 20. výročí založení mezinárodní sítě tranzit.org. Součástí oslav je také chystaný festival umění performance Všichni jsme emotivní, který se uskuteční od 6. do 7. května 2022 v pražském Divadle X10 a jehož program společně kurátorují členové sítě tranzit.org. Po celý rok také pokračuje podcastová série diskusí o umění Raut, kterou tranzit.cz vydává ve spolupráci s deníkem Alarm.

Autorem vizuální identity bienále 2022 je designér a typograf Ondřej Báchor. Vyučuje typografii na švýcarské Ecole Cantonale d’Art de Lausanne, za svoje realizace získal ceny Swiss Design Award a Morisawa Type Award.

Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských bienále (EEBA). Hlavním partnerem tranzit.cz je nadace ERSTE. Bienále je součástí projektu tranzit.cz / bienále Ve věci umění „Centrum a periferie: Kulturní pouště ve východní Evropě“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska z Fondů EHP v programu Kultura

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *