Artalk.cz

TZ: Jaroslav Koléšek na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí

Jaroslav Koléšek / Technofauna / Zámek Kinských / Valašské Meziříčí

Sochařská intervence do muzejního prostoru s tématy střetů a splynutí nových technologií s odvěkými přírodními procesy.

Nově rekonstruovaný prostor v prvním nadzemním podlaží zámku obohatí sochy vedoucího Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity Jaroslava Koléška. Výstava nazvaná Technofauna svým tématem koresponduje s novou stálou expozicí zámku. Ta je zaměřena na vztah člověka ke krajině a mimo jiné je v ní prezentována i řada archeologických nálezů a exponátů dokládajících proměnu krajiny v podhůří Beskyd. Koléškovy realizace využívající odlitků kamenů, nerostů a skal v propojení s personifikovanými částmi strojů či motorů v imaginární rovině přesahují k problematice průmyslové archeologie, či trefněji k „technopaleontologii“, jak sám autor poznamenává. Niky někdejšího piana nobile krásenského zámku tak oživí vrtulníky, tvarově proměněné v život zasévající jednobuněčné bičíkovce, odpočívající ponorky či představivost podněcující rezidua zkamenělých spalovacích motorů, ze kterých prýští a unikají drahocenné olejovité křišťálové tekutiny – krev naší doby.

Kamila Valoušková, kurátorka sochařské instalace

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *