Artalk.cz

TZ: Nová publikace Antonie Stanové

Publikace I Tried To Tell Ya Something Through the Phone, představuje tvorbu Antonie Stanové v kontextu vizuality písma a užití jazyka.

Publikace s názvem I Tried To Tell Ya Something Through the Phone, která vyšla při příležitosti stejnojmenné výstavy v galerii Kvalitář, představuje obrazy a báseň malířky Antonie Stanové spolu s rozhlasovou hrou Bohumily Grögerové, prozaičky, básnířky, překladatelky a autorky spojované s pojmem experimentální poezie. Na začátku března představí malířka také zcela novou sérii psaných obrazů. Exkluzivní týdenní výstavu v galerii Kvalitář zahájí 1. března vernisáž, během níž proběhne i křest katalogu I Tried to Tell Ya Something through the Phone.

Základním tématem výstavy a publikace se stává vizualita písma a užití jazyka v současném vizuálním umění. Na jeho formální i obsahovou podobu mají do určité míry vliv nové technologie, nepřetržitý přístup k internetu spolu s nadbytkem digitálního textu. Tomuto tématu se v katalogu věnuje starší esej Kennetha Goldsmithe Proč konceptuální psaní? Proč teď? (2011), který přichází s termínem uncreative writing (netvůrčího psaní), označujícím křížení konceptuálního umění s poezií pomocí nových technik doposud stojících mimo oblast literatury. Těmi se spolu s fenoménem tzv. jazykové krize a schopností jazyka dezinformovat, tedy ztrácet svůj smysl, zabývá též Pavel Novotný ve svém textu Člověk, jazyk a stroj. Ke hře Bohumily Grögerové Už jenom dýchat… Filozofickou úvahu o divokém, nespoutaném a objektově orientovaném psaní budoucnosti a selhání jazyka v jeho snaze být skutečným nositelem významu předkládá v katalogu další z autorů Travis Jeppesen. Všechny zmíněné texty spolu s úvodem k výstavě kurátorky Moniky Čejkové mají pomoci vytvořit alespoň částečný obraz o složité problematice psaní ve vztahu k umění.

Původní výstavu a publikaci I Tried to Tell Ya Something Through the Phone připravila Monika Čejková

Křest katalogu se uskuteční 1. 3. od 19h, výstava potrvá do 6. března 2022.

Galerie Kvalitář

Senovážné náměstí 17, Praha 1

Díla Antoine Stanové jsou po té k vidění v depozitáři galerie Kvalitář, která autorku dlouhodobě zastupuje.

Antonie Stanová (*1995) si vlastní výtvarný rukopis osvojila během studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kterou nedávno úspěšně absolvovala. Již během studia navázala úspěšnou spolupráci s galerií Kvalitář, kde připravila první sólovou výstavu Its Oh So Quiet (2019). Kresby na nízkogramážovém plátně z tohoto období zobrazovaly kosti, oči a další tvarosloví lidského těla, které mimo obrazy doplňovaly v instalaci i objekty a sošky. Na druhou obsáhlou sólovou výstavu Maculata v Galerii NoD (2020) se Antonie Stanová připravovala během uplynulé karantény v roce 2020 – 2021. Prezentovaná plátna byla většího formátu, než bývá pro autorku zvykem a byl v nich patrný posun od figurativněji laděných prací směrem k abstrakci. Nejnovější přístupy k malbě představí autorka ve společnosti Bohumily Grögerové, na výstavě s názvem I Tried to Tell Ya Something through the Phone v galerii Kvalitář.  Dílo Antonie Stanové bylo dále představeno na kolektivních výstavách Zarovnáno na spodní hranu obrazu (Galerie Jelení, 2021), New Selection (Galerie Kvalitář 2020 – 2021), The Hills Have Eyes (Hot Dock project space, Bratislava 2019), Extra Care (DOX+, ARCHIP, Praha 2018), 8/8 (ARCHIP, Praha 2017).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *