Artalk.cz

TZ: V uzavřeném okruhu v Arto.to, galerii v Uhelném mlýně

Gwénaël Morice, Dagmar Šubrtová, Petra Valentová, Janka Vidová, Cécile Da Costa / V uzavřeném okruhu / kurátorka: Andrea Hoffman Nečasová / Arto.to, galerie v Uhelném mlýně / Libčice nad Vltavou / 13.2. – 30.4. 2022

Kontext… jaro 2020, ze dne na den jsme konfrontováni s nečekanou situací, adaptujeme se na nový model fungování, minimalizujeme sociální kontakty, které představují naši nejpřirozenější potřebu, přestáváme se vzájemně dotýkat, máme strach. Svět se zastavil? Nezastavil se úplně, dál se otáčí, ale my jsme zůstali v jakési paralýze, uzavření mezi čtyřmi zdmi. I galerie se stala osamoceným ostrovem, který bez přirozené sociální výměny pozbyl smysl existence.

Výstava představuje čtveřici autorů, kteří buď ze své vnitřní podstaty anebo vlivem daných okolností pracují s velmi jednoduchými výtvarnými prostředky, a tím co dělají, reflektují minulé a utvářejí nové. Projekt je záměrně postaven na aspektech vznikání uměleckého díla, rukodělnosti, manuální zručnosti, redukci prostoru a ohraničeného místa vzniku (byt, ateliér, zahrada). Vystavený soubor děl evokuje takzvané chudé umění, kdy z primitivního, nevýtvarného materiálu vzniká dílo nabité silným vnitřním obsahem a možnými výklady. Jednoduchost skrytě kontrastuje s nesmyslně přetékajícím hmotným trhem, je opozitem zahlcenosti, uspěchanosti a informačního přetlaku dnešního komplikovaného a snadno zneužitelného vnějšího světa.

Zastoupení autoři se dlouhodobě a každý svým přirozeným úhlem pohledu zabývají otázkou trvalé udržitelnosti a přistupují k vlastní umělecké tvorbě a k životu s poměrně silným občansko-společenským respektem, jistou citlivostí a vztahem k prostředí, ve kterém působí. Ať už jde o volbu prvotního výtvarného materiálu – často se jedná o přímou recyklaci a tvůrčí proměnu něčeho nalezeného, odložených a nepotřebných věcí – klacíků, dřívek, plastů (Gwénaël Morice *1967)           či přímou reflexi poškozené a znovuoživlé industriální krajiny za užití přírodních jílů, pigmentů, popele, solí a jiných, druhotných, minerálů (Dagmar Šubrtová *1973). Anebo se mimo svou volnou tvorbu věnují podpoře tradičních tiskařských řemesel, která by jinak nejspíš zanikla (Petra Valentová *1974) anebo zcela přirozeně vnímají a naciťují přítomné i minulé a reminiscencemi na minulost poeticky interpretují odžívanou přítomnost (Janka Vidová *1963).

Nedílnou součástí výstavního projektu jsou dvě víkendové intervence v Praze žijící francouzské tanečnice Cécile Da Costa (*1977), která přímo v instalaci, dané a ohraničené limity vystavených děl, povede improvizační taneční dílny pro veřejnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *