Artalk.cz

TZ: Současnost tradice: Stálá expozice keramiky ze sbírek AJG

Alšova jihočeská galerie připravila pro své návštěvníky novou expozici keramiky ze svých sbírek, kurátorkou výstavy a autorkou koncepce je Tereza Svobodová. Výstava nese název Současnost tradice a její slavnostní zahájení se bude konat v sobotu 29. ledna v 15 hodin v prostorách Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni.

Stálá expozice Mezinárodního muzea keramiky představí návštěvníkům dlouho očekávaný náhled do bohatých depozitárních sbírek keramiky Alšovy jihočeské galerie. Po úvodní výstavě s názvem „ČERNOBÍLÉ: Nic není a přitom je“ pokračuje Alšova jihočeská galerie cestou dialogického vnímání a představí dvojice a instalace, ve kterých se mísí spojení tradičního, často hrnčířského zpracování keramiky s neotřelou a nápaditou modernitou, která umělce inspiruje v současnosti. K vidění bude výběr toho nejlepšího a to se snahou obsáhnout v prezentaci jak monumentální sochy, tak i drobné plastiky, užitkovou keramiku, reliéfy, figury a portréty. Letošní výběr se čítá ze třinácti tematických okruhů, ve kterých jsou zastoupeni vždy autoři, kteří se liší pojetím, zpracováním materiálu i dobou, kdy dílo vzniklo.

Zastoupení autoři na výstavě jsou Karel Příhoda, Miroslav Oliva, Colleen Toledano, Franz Tišek, František Bílek, Bohumil Dobiáš st., Bohumil Dobiáš ml., Václav Šerák, Martin Möhwald, Pravoslav Rada, Šárka Radová, Hana Exnarová, Slavomír Bláha, Ray Chen, Jan Hričák, Aisaku Suzuki, Czeslaw Wiacek, Jiří Kožíšek, Vesela Kozarova, Zorka Soukupová, Oldřich Rujbr, Klaus Steindlmüller, Jiří Hlušička, Markéta Škopková-Pačutová, Ladislav Švarc, Stanislav Martinec, Richard Langer, Tom Bartel, Finn Hald.

„Srdcem výstavy jsou dvě dvojice, první vítá návštěvníky hned u vchodu. Jedná se o nápojové sady Miroslava Olivy a Karla Příhody. Odkazují společně na historii hrnčířské výroby v Bechyni a oblast keramické tvorby, se kterou se setkáváme nejčastěji – většina z nás pije ráno kávu z keramických a porcelánových šálků“, popisuje kurátorka výstavy Tereza Svobodová. „Druhou dvojicí jsou pak plastiky Slavomíra Bláhy a Ray Chena. Zosobňují tematiku dost abstraktní, a přitom velmi známou, a to vztah matky a dítěte. Jsou ideální ukázkou toho, jak se koncept výstavy dokáže ve všech rovinách protnout v jedné jediné instalaci“, doplňuje kurátorka.

Rozsah keramické sbírky Alšovy jihočeské galerie je nesmírně široký, a je tudíž náročné vytvořit specifický výběr limitovaný prostorem i časem. Proto se ukázal jako nejlepší výstavní koncept tematický, kde lze pokrýt jak chronologii vystavených děl, tak materiál a motivy keramiky. „Vzhledem k tomu, že autoři často zpracovávají svá témata odlišně, považovala jsem jako ideální pokračovat v již nastoleném konceptu dialogu. Každé dílo zosobňující určitý milník v čase, v technice i námětu je postaveno do kontrastu k autorovi podobné plastiky, která vše zmíněné obsahuje, a současně transformuje svou vlastní vizí“, představuje koncepci kurátorka Tereza Svobodová. Přestože je sbírka stálá, neznamená to, že je neměnná. Periodicky budou instalované dvojice obměňovány, aby se postupně v čase objevovaly novější a novější kousky. Cílem stálé expozice bude představit kompletní depozitář. Pro naše nové i stálé návštěvníky, pro studenty i pedagogy, pro hosty i turisty platí to stejné: není totiž nic tradičnějšího a více současného, než se do Bechyně vracet a pokaždé objevit něco nového.

Výstava bude otevřena od 30. 1. do 22. 5. 2022.

Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *