Artalk.cz

Kulturní scéna se vyjadřuje k výsledku soutěže „Umělecké dílo k 200. výročí narození G. J. Mendela“

Publikujeme otevřený dopis primátorce statutárního města Brna JUDr. Markétě Vaňkové, Radě města Brna a zástupcům Augustiniánského opatství sv. Tomáše na Starém Brně k výsledku soutěže „Umělecké dílo k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela“.

Model díla Hrachovina od Jaromíra Garguláka. Zdroj: sochapromendela.cz

Vážená paní primátorko, vážení členové Rady města Brna, vážení zástupci Augustiniánského opatství sv. Tomáše na Starém Brně,

dovolte, abychom vyjádřili své odborné stanovisko k výsledku veřejné mezinárodní architektonicko-výtvarné soutěže na návrh uměleckého díla připomínajícího 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, jejímž vyhlašovatelem a koordinátorem je brněnská organizace Společně, o.p.s.[1]

Předem bychom rádi zdůraznili, že plně podporujeme strategii města Brna, které dlouhodobě usiluje o kultivaci veřejného prostoru prostřednictvím uměleckých intervencí, trvalých i dočasných. Ať už se jedná o finančně a organizačně náročný projekt Sochy pro Brno, kterým město od roku 2006 připomíná významné osobnosti s městem spjaté, nebo o mezinárodní bienále Brno Art Open, jehož organizaci zajišťuje Dům umění města Brna. Bez nadsázky lze říci, že Brno je v tomto ohledu pro řadu měst vzorem. Jedním z důvodů je i fakt, že dokáže efektivně využít nástroj architektonicko-výtvarné soutěže. Dílo věnované památce Gregora Johanna Mendela mělo nově přinést mezinárodní rozměr a kvalitu, která by odpovídala významu připomínky narození zakladatele moderní genetiky. Důležitost tohoto jubilea stvrdil papež František I., když 17. 11. 2021 ve Vatikánu přijal představitele města a augustiniánského řádu a požehnal základní kameny plánovaného brněnského památníku. Významu celé akce měl odpovídat i předpokládaný rozpočet realizace plastiky, jehož výše – 20 mil. Kč – je dosud v rámci země bezprecedentní. Výsledek, který přinesla mezinárodně obeslaná, finančně dobře zajištěná soutěž, je bohužel zklamáním.

Na vině je zřejmě řada pochybení, k nimž došlo během přípravy soutěžních podmínek. Město ustoupilo od původní myšlenky stát se vyhlašovatelem soutěže ve prospěch organizace Společně, o.p.s., která zřejmě nemá s podobným typem akcí dostatek zkušeností, a proto postoupila organizační zajištění soutěže dalšímu subjektu, pražské společnosti Art Lines s.r.o. Soutěžní podmínky obsahovaly řadu problematických faktorů, jako například menšinové zastoupení odborné veřejnosti v soutěžní komisi, absenci architektů, kteří jsou autory návrhu rekonstrukce náměstí, příliš krátkou dobu na zhotovení finální realizace a další. To vše se podepsalo na podprůměrné umělecké kvalitě vítězného díla. Výsledek soutěže nebyl přijat jednomyslně ani členy komise: návrh zvítězil rozdílem pouhého jednoho bodu. Výmluvné je, že se proti němu v protokolu o hodnocení návrhů dne 4. 12. 2021 písemně ohradil i předseda soutěžní komise prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek a nezávislý člen poroty, kurátor Mgr. Martin Dostál.[2]

Mendlovo náměstí bylo v roce 1944 těžce postiženo bombardováním, které je dodnes patrné ze zdánlivé nelogičnosti jeho uspořádání. Mezi obyvateli města je „Mendlák“ znám jako přetížený dopravní uzel, který stále čeká na svou příležitost stát se plnohodnotným městským centrem, tak jak by odpovídalo jeho historickému významu. Zdálo se, že instalace vhodného díla by mohla tuto proměnu uspíšit. Vítězný projekt Michala Palaščáka a Michala Poláše na urbanisticko-architektonické řešení náměstí z roku 2018 sliboval zklidnění dopravy, více zeleně, míst pro odpočinek a volný čas. Skutečnost, že žádný z výše zmíněných architektů nebyl jmenován členem soutěžní poroty, považujeme za nešťastnou.

Vítězný návrh Jaromíra Garguláka je doslovně ilustrativní až banální a neodpovídá ideovým a výrazovým nárokům, kladeným na současné umění. Autor vítězného návrhu nevystavuje ani není zastoupen ve standardních výstavních a sbírkových institucích zabývajících se současným uměním. Nemá dostatek zkušeností s realizací podobných monumentálních objektů ve veřejném prostoru. Výsledek soutěže je o to problematičtější, že k účasti byli vyzváni významní čeští i zahraniční umělci a umělkyně. Nedostatečný počet přihlášených návrhů (8 účastníků) u takto významné soutěže svědčí o nevhodném nastavení soutěžních podmínek.

Model díla Hrachovina od Jaromíra Garguláka. Zdroj: sochapromendela.cz

Vzhledem k problematické a neprofesionální úrovni vítězné plastiky Jaromíra Garguláka, trvalému umístění plastiky na nově upraveném Mendlově náměstí, její finanční náročnosti, a také kvůli mezinárodnímu významu Georga Johana Mendela, kterému by měla sochařská realizace odpovídat, doporučujeme revizi výsledků soutěže. Vzhledem k rozsahu a významu soutěže doporučujeme také transparentně uveřejnit všechny soutěžní návrhy a slovní hodnocení poroty.

Město Brno nesčetněkrát prokázalo, že je schopno podobné soutěže realizovat příkladně a se skvělým výsledkem. Vzhledem k významu osobnosti Georga Johanna Mendela, ambicióznímu rozsahu zakázky i pověsti města Brna jako kulturní metropole chápeme tento postup jako jediný možný.

V Brně, 19. 1. 2022

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek; předseda soutěžní poroty pro Umělecké dílo k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Fakulta architektury ČVUT

doc. MgA. Milan Houser; Fakulta výtvarných umění VUT

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.; Fakulta výtvarných umění VUT

Mgr. Terezie Petišková; ředitelka Domu umění města Brna

Svůj souhlas se zněním otevřeného dopisu dále vyjádřili (zapsáno chronologicky):

doc. MgA. Filip Cenek, děkan Fakulty Výtvarných umění VUT v Brně

prof. ak. mal. Jiří Černický, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PhDr. Dagmar Černoušková, Muzeum města Brna

prof. ak. mal. Jiří David, vizuální umělec

MgA. Petr Dub, Ph.D., Akademie výtvarných umění v Praze, Spolek Skutek (ambasador „% na umění“ ve veřejném prostoru)

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., Pedagogická fakulta MU, editor knihy Sochařské Brno (1989–2019)

PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D., Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Mgr. Veronika Jičínská, Brněnský architektonický manuál

Mgr. Petr Kamenický, Ph.D., Pedagogická fakulta MU

MgA. Pavel Karous, Ph.D., Vetřelci a volavky, z. s.

Mgr. Rostislav Koryčánek, Moravská galerie v Brně

PhDr. Marika Kupková, Ph.D., Galerie TIC, Filozofická fakulta MU

doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D., Akademie výtvarných umění v Praze

Mgr. Silvie Šeborová, kritička umění, zakladatelka serveru Artalk.cz

doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D., Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

PhDr. Ladislav Zikmund-Lender, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D., Fakulta výtvarných umění VUT v Brně

PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy

Prof. PhDr. PaeDr. Jindřich Vybíral, DSc., rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Mgr. Marcela Straková, kulturní manažerka, programová ředitelka Brno Evropské hlavní město kultury 2028

Mgr. Marek Pokorný, ředitel galerie PLATO Ostrava

Mgr. Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum

[1] Soutěž byla vyhlášena dne 21. 4. 2021 a lhůta pro podávání nabídek byla uzavřena ke dni 21. 9. 2021. Ke zveřejnění výsledků došlo 14. 12. 2021. Autorem vítězného návrhu s názvem Hrachovina je Jaromír Gargulák. Informace o vítězném návrhu viz Socha pro Johanna Gregora Mendelahttp://sochapromendela.cz/ostatni/dominantou-brnenskeho-mendlova-namesti-se-stane-hrachovina/, vyhledáno 11. 1. 2022.

[2] Viz Umělecké dílo k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, Portál pro vhodné uveřejnění, https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=umelecke-dilo-k-200-vyroci-narozeni-gregora-johanna-mendela-1, vyhledáno 11. 1. 2022.

Komentáře

  • Jana Kořínková

  Svůj podpis dále připojili:

  doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., Filozofická fakulta UK
  PhDr. Vlado Beskid, ředitel Galérie Jána Koniarka v Trnavě
  Jen Kratochvil, ředitel Kunsthalle Bratislava
  Mgr. Otto M. Urban, PhDr., hlavní kurátor Centra současného umění DOX
  Mgr. Helena Musilová, šéfkurátorka Galerie hlavního města Prahy
  Ph.D. Marie Foltýnová, vedoucí Oddělení správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy
  David Korecký, kurátor Galerie Rudolfinum
  Jiří Příhoda, sochař, vizuální umělec
  Ing. Anne Marie Nedoma

  • Tomáš Fassati

  Kromě petic je nezbytná větší snaha o analýzu vizuálního vnímání široké veřejnosti a možností jeho postupného kvalitativního růstu. Odborníci a široká veřejnost jsou stále jen dva dost uzavřené tábory, které spolu především bojují za své preference a navzájem jsou hluší. Povinnost zkvalitnění komunikace je na straně odborníků, kteří by měli být oceňováni především za funkční popularizaci. Na by měli zodpovědní politici vypisovat granty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *