Artalk.cz

TS: Zuzana Križalkovičová a Vika Shumskaya v Krajskej galérii v Prešove

Zuzana Križalkovičová a Vika Shumskaya: Moving Horizonts / Kurátorky: Hannah Bruckmüller, Katarína Balúnová / Krajská galéria v Prešove, Prešov / 17. 12. 2021 – 28. 2. 2022

 

MOVING HORIZONTS.

INTRA-ACTION ZUZANY KRIŽALKOVIČOVEJ A VIKY SHUMSKAEJ

Kurátorky: Dr. phil. Hannah Bruckmüller, Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.

17. 12. 2021 – 28. 2. 2022

KRAJSKÁ GALÉRIA V PREŠOVE, Hlavná 2896/51, Prešov

Výstava reflektuje tému migrácie – hľadania miesta pre život. Projekt je výsledkom spolupráce dvoch Európaniek pochádzajúcich z rozdielnych spoločensko-politických systémov: Zuzany Križalkovičovej, Slovenky žijúcej v zahraničí a Ukrajinky Viky Shumskayej, nedávno prisťahovanej na územie Slovenskej republiky.  Názov výstavy Intra-action vychádza z filozofie americkej teoretickej fyzičky Karen Barad, ktorá vo svojej knihe Meeting the Universe Halfway (Stretnúť vesmír na polceste), 2007 popisuje procesy neustáleho stávania sa. Na rozdiel od interakcie, ktorá predpokladá pevné hranice jednotlivých javov, vznikajúcich v kauzálnej nadväznosti, skúma intra-akcia vzájomné vzťahy medzi jednotlivými udalosťami / fenoménmi. 

Výstava odkazuje k posunu hraníc životného priestoru vyjadreného cez výstavný priestor galérie. Umelecko-sociálno-spoločenský kontext tak rozširuje realitu. Nutnosť zviditeľňovania hraničných prechodov a ich možných posunov možno chápať aj ako kritické zamyslenie sa nad geografickými, sociálno-politickými hranicami a s nimi súvisiacimi kultúrnymi transpozíciami. 

Križalkovičovej x-dimenzionálna realita v podobe kombinovanej objektovej inštalácie komunikuje s realitou Shumskaej, ktorej maľby a objekty reagujú so síranom meďnatým, čo symbolizuje zraniteľnosť našej doby a problémy spojené s integráciou do novej spoločnosti. Spoločným momentom Shumskayej a Križalkovičovej dekonštrukcie – v zmysle J. Derridu, nie je teda iba ich deštruktívny a rekonštrukčný prístup, ale predovšetkým zmena perspektívy a transformácie vyúsťujúcej do neustále sa meniacich kontextuálnych posunov. Vytvorená in-situ inštalácia sa na určitý moment stáva našou novou skutočnosťou a zároveň je časťou oveľa väčšej reality. O (z)deformovaných farebných vrstvách pripomínajúcich kartografické obrysy nedefinovaného priestoru možno myslieť nielen ako o stratenom priestore, ale aj ako o novom, očakávanom mieste nových nádejí. Jeden z hlavných prínosov projektu je prekročenie hraníc – posun pozornosti publika od estetickej prítomnosti prezentovaných diel k diskurzívnym a sociálno-spoločenským podmienkam, vďaka ktorým sa dielo až v celkovom kontexte stáva poznateľným. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *