Artalk.cz

TS: Matúš Pisarčík v Galérii Výklad

Matúš Pisarčík: Until the sea will dry up ! / Kurátorka: Linda Mendelová / Galéria Výklad, Trnava / 11. 12. 2021 – 9. 1. 2022

 

Autor: Matúš Pisarčík

Názov výstavy: Until the sea will dry up !

Miesto konania: Galéria Výklad, Hlavná 8, Trnava

Kurátorka: Linda Mendelová

Trvanie výstavy: 11. 12. 2021 – 9. 1. 2022

Matúš Pisarčík je vizuálny umelec s dominantným záujmom o médium fotografie. Magisterské štúdium absolvoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení na Katedre intermédií. Od roku 2019 pracuje ako kameraman a video editor v Artyoucaneat,sk – v slovenskej platforme pre súčasné umenie, na čo nadviazal aj zahraničnými stážami, kedy v roku 2020 zastúpil rovnakú pozíciu v českom Artyčok.tv a v roku 2021 v AiR 351-Art in Residence v Portugalsku. V súčasnosti pokračuje so štúdiom fotografie na Vysokej škole uměleckoprůmyslové v Prahe, kde taktiež žije a pracuje.  

Multimediálna inštalácia „Until the sea will dry up!“ (2020) vychádza z autorovej diplomovej práce. Pisarčík tu pracuje s nájdenými objektami a situáciami, ktoré zachycuje pomocou fotografie alebo videa, pričom minimalizuje postprodukčnú stránku týchto médií v snahe o zachovanie ich vlastnej autenticity. Súvisí to aj s prehodnocovaním tradičných fotografických praktík, čo podtrhuje aj jedna z otázok, ktoré si kladie: „Nezáleží viac na tom, ako umelci s fotografickými obrazmi dokážu pracovať, transformovať svoje myšlienky?“. Fotografické záznamy tlačí na látku a následne s nimi pracuje ako s trojrozmerným objektom: tvaruje ich a umiestňuje do priestoru, mimo zaužívané steny galérie. Taktiež komunikácia s divákom je tu v porovnaní s klasickým výtvarným dielom explicitnejšia a to vďaka zvukovej nahrávke šepkajúceho hlasu, ktorý navádza okolitých chodcov trnavskej pešej zóny k spomaleniu a kontemplácii. Autor týmto spôsobom reflektuje súčasný spoločenský trend nadmernej produktivity a rastúceho tlaku na podávanie stále vyššieho výkonu – teda hnania bez zastavenia až „kým nevyschne more“.

Projekt, ako aj chod galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *