Artalk.cz

TS: Stano Masár v PGU

Stano Masár: Ako čítať skutočnosť? / Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová / Považská galéria umenia v Žiline, Žilina / 26. 11. 2021 – 26. 3. 2022

Výstavný projekt Ako čítať skutočnosť? predstavuje diela Stana Masára – dôležitého umelca súčasného umenia objektu a inštalácie. Pre autora, prítomného na našej výtvarnej scéne, už viac než dve desaťročia, je typický spôsob tvorby, ktorý priamo vychádza z konceptu, je pre neho východiskovým bodom diela a tiež mnohokrát zostáva jeho ťažiskom, a túto stratégiu umelec používa kontinuálne a bez zásadných odbočení. Ak by sme chceli jeho tvorbu charakterizovať akademickým jazykom, definujú ju prvky konceptuálneho umenia a smerov, ktoré naň nadviazali a prehodnotili ho v 90. rokoch – neokonceptuálneho a postkonceptuálneho umenia. Výberom foriem a médií – objekt, inštalácia a site-specific diela, autor nadväzuje na nosnú líniu umenia 90. rokov, no zároveň nimi redefinuje vyššie uvedené tendencie a ich podstatu a princípy. 

Projekt je sčasti monografickým titulom, no jeho koncepcia sa odvíja od nových diel, z ktorých mnohé sú autorovými reakciami na parametre výstavného priestoru. Spadajú do línie, v ktorej sa zaoberá tzv. inštitúciou umenia, jeho prevádzkou, ale aj problematikou „rozplývania sa“ umenia v každodennosti a ťažko uchopiteľného fenoménu: čo umenie vôbec činí umením. Pod týmto zorným uhlom sa PGU v Žiline automaticky stáva tiež dielom – subjektom umenia, je to viditeľné aj v presahu niekoľkých realizácií mimo priestoru výstavy. Autorove realizácie smerujú vnímanie diváka predovšetkým k tomu, aby výstavný priestor (popri dielach v ňom) vnímal ako rovnocenný komponent vo svete umenia – vstupy do neho a zmeny v ňom majú cieľ oslobodiť ho od očakávaní, ktoré pri prehliadke výstavy bežne máva, spravidla býva nastavený vnímať a priori prezentovanú kolekciu diel a až potom miesto a jeho špecifiká, kde sú vystavené. 

Site-specific diela (vychádzajúce z parametrov výstavného priestoru PGU na prvom poschodí) sú napríklad vo forme novovytvorených stien. Konštruované sú však typickým gestom autora, ktoré oplýva humorom a definuje ich jeho hra s významom a účelom vecí. Autor vždy relativizuje ich bežnú funkciu, no i jej súvislosti. Jednak tým popiera ich všednosť, a tiež zdôrazňuje ich (spravidla nevnímanú) prítomnosť. Týmto systémom sú vytvárané i ďalšie objekty a inštalácie umelca (nové i staršie) – dochádza v nich k ohýbaniu reality a nastoľovaniu pravidiel novej funkčnosti. Odkazujú na to, že do registra súčasného umenia patrí aj úvaha nad jeho významom, ale tiež faktor, ktorému sa výtvarník programovo venuje – zamyslenie sa nad utilitárnosťou („obyčajnosťou/bežnosťou“) predmetov, no i priestoru, kde býva umenie vystavené. Diela Stana Masára nás teda nabádajú k zmene perspektívy pohľadu a poukazujú na tenkosť a priepustnosť hranice medzi umením a bežnou skutočnosťou. Mnohé z diel by pri bežnom pohľade mohli byť iba súčasťou zvyčajného galerijného fundusu, ktorý inak tvorí neodmysliteľnú súčasť pri príprave výstav, ale nikdy „nemá šancu“ stať sa rovnocenným umeleckým dielom, hoci v sfére umenia – pri jej širšom ponímaní, existuje. Autor tak vytvára iný – paralelný/odvrátený) svet galerijnej prezentácie, v ktorom popri zásahoch do galerijného priestoru, aj ďalšie diela – z výraznej časti sú to upravené predmety bežnej potreby – readymady, nadobúdajú nový (a rozhodne hravo účelnejší) parameter, čiže autor s použitím humoru odkrýva druhú (možnú?) stránku ich existencie. V jeho ponímaní sú súčasťou galerijného sveta, ktorý však funguje akoby vychýlený zo svojej osi a na základe iných pravidiel.

Otvorenie výstavy: štvrtok 25. novembra 2021 o 17.00 hod.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Projekt je spolufinancovaný mestom Žilina.

Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj)

otvorená v utorok    sobotu od 10.00 do 18.00 hod., vo štvrtok 12.30 do 20.00 hod

facebook.com/povazskagaleriaumeniavziline

instagram.com/povazskagaleriaumeniavziline

www.pgu.sk, www.muzeumintermedii.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *