Artalk.cz

TZ: Hledání šlapanické víry v Domě umění města Brna

Barbora Lungová, Marta Fišerová Cwiklinski, Nina Grúňová, Lucie Králíková / Hledání Šlapanické víry / Dům umění města Brna / Brno / 5.11. – 18.11. 2021

Výstava v rámci  projektu Hledání Šlapanické víry: chryzantém, společenství, rituály, paměť realizovaném v rámci Specifického výzkumu FaVU-S-21-7349 na FaVU VUT v Brně předkládá zlomky ze šlechtitelské tvorby Jana Dvořáka (1924 – 2006), které se zachovaly v podobě identifikovaných odrůd zahradních chryzantém, sesbíraných paní Martou Fišerovou ze Šlapanic. Jan Dvořák za svého života vyšlechtil přes 400 odrůd zahradních chryzantém, které byly určeny zejména pro amatérské zahrádkáře a drobné pěstitele. Po šlechtitelově smrti zaniklo zahradnictví a většina odrůd se ztratila, roztroušena po jihomoravských zahradách, odkud postupně mizí. Drtivá většina chryzantém, které jsou v dnešní době v prodeji, jsou vzhledem i vzrůstem radikálně odlišné od odrůd, které u nás zpopularizoval právě Jan Dvořák. Ten byl nejen oblíbený a respektovaný v zahrádkářských kruzích, ale byl i členem National Chrysanthemum Society ve Velké Británii a byl v kontaktu s prezidentem japonské National Chrysanthemum Society. Dvořákovy chryzantémy byly zastoupeny i na výstavě ikebany v Domě umění v roce 1962, na níž figuroval mezinárodně uznávaný avantgardní sochař Sofu Tešigahara, který založil školu ikebany Sogetsua propojil tuto disciplínu s informelním sochařstvím.

Výstava a chystaná publikace si klade otázku pozice kulturních rostlin a z toho vyplývající kontinuita či diskontinuita jejich existence: na jaké straně škály mezi přírodou a kulturou se pohybují, pokud jejich existence závisí na péči jednotlivých zahradníků a na aktivní paměti jednotlivců, poloformálních skupin, či institucí?

Koncepce výstavy samotné je založena na reinterpretaci žánru ikebany prostředky současného vizuálního umění a pokusí se divákům a divačkám zprostředkovat vnímání těchto okrasných rostlin z poněkud odlišného úhlu, než který je obvyklý na zahradnických přehlídkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *