Artalk.cz

do 14. 11. 2021 / Otvorená výzva 2022

Otvorená výzva 2022 / Turčianska galéria v Martine / do 14. 11. 2021

Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje OTVORENÚ VÝZVU pre výstavné projekty profesionálnych slovenských i zahraničných autoriek, autorov, kurátoriek a kurátorov všetkých vekových kategórií.

Cieľom otvorenej výzvy je podporiť súčasné vizuálne umenie a poskytnúť priestor galérie pre prezentáciu originálnych tém v najrôznejších formách a médiách výtvarného umenia. Zapojiť sa môžu samostatné aj kolektívne výstavné projekty, pričom je hlavnou podmienkou, aby mal každý projekt kurátorku alebo kurátora.

Výstavné projekty bude posudzovať galerijná rada TG a o ich schválení bude uchádzačov informovať do konca novembra 2021. 

Vybrané projekty sa stanú predmetom žiadostí na Fond na podporu umenia. V závislosti od výšky dotácie poskytne TG potrebné materiálne a finančné zabezpečenie na organizáciu výstavy, tlačových materiálov či organizáciu sprievodných podujatí.

V prípade nezískania dotácie Turčianska galéria garantuje zabezpečiť:
• Prevoz a poistenie diel
• PR (grafické spracovanie propagačných materiálov, tlač plagátov pre potreby galérie)
• Výstavný priestor na dobu realizácie projektu (3 miestnosti)
• Technické vybavenie a asistenciu pri inštalácii výstavy
• Autorský honorár do výšky 200 eur

Žiadosť o zaradenie projektu do výstavného plánu TG musí obsahovať:
• Životopisy a prehľad zrealizovaných projektov
• Koncepciu výstavy a ideový rámec
• Portfólio autoriek a autorov, prípadne obrazovú prílohu reflektujúcu ich tvorbu
• Technické požiadavky a odhadovaný rozpočet projektu

Prihlasovací formulár – nájdete na stránke TG http://www.turiecgallery.sk/sk/programy/podujatia/
Vyplnený formulár spolu s prílohami je možné zaslať elektronicky na adresu turcianskagaleria@vuczilina.sk

Viac informácií Vám poskytne kurátor TG Mgr. Adam Galko: galko@vuczilina.sk

Uzávierka prihlášok je 14. novembra 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *