Artalk.cz

TZ: Kateřina Molišová v Galerii Edikula

Kateřina Molišová / Uhlobaroni / kurátorky: Johanka Kalaninová, Jana Šalíková / Galerie Edikula / Brno / 6. 10. – 10. 11.  2021

Studentská galerie Edikula zahájí nový školní rok výstavou Kateřiny Molišové pod názvem Uhlobaroni. Dílo vyzdvihuje otázky vztahu člověka k životnímu prostředí, pocitu viny a upozorňuje na vliv anonymních vlastníků těžebních společností. Po téměř ročním přesunutí výstavního prostoru do prosklené části čítárny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity z důvodu protiepidemických opatření, se galerie vrací do původních prostor v přízemním patře budovy C, kde proběhne vernisáž 5. října v 18 hodin s hudebním doprovodem.

Site-specific instalace Kateřiny Molišové – Uhlobaroni reaguje na negativní dopady těžebního průmyslu na životní prostředí. Pojednává o tématu anonymních osob ve vysokých pozicích těžebních společností, jejichž aktivity mají velké dopady na naše životy, přestože jejich identita zůstává skryta za logy, tiskovými zprávami a prohlášeními, které jsou mnohdy záměrně nesrozumitelná širší veřejnosti. Majitelé těchto firem ovlivňují náš život, ale fyzicky nejsou nedostupní. Výstava tedy nabízí skupinu objektů lidských figur z textilií označených logy těžařských podniků vycpaných nerostnými materiály, reprezentující jejich nástroj moci, které budou návštěvníkům k dispozici k volnému zacházení. Dochází tedy k zajímavé interakci díla a návštěvníka, jenž je proložena lehkým humorem a jež taktéž narušuje klasický způsob vystaveného artefaktu. Divák do díla vstupuje, stává se jeho součástí a doplňuje ho. Můžeme tak postavy nechat stát, pozorovat je a v mysli si s nimi hrát, či se s nimi aktivně setkat.

KATEŘINA MOLIŠOVÁ je absolventkou FaVU VUT, v minulosti navštěvovala Ateliér sochařství I a dále pokračovala v Ateliéru tělového designu pod vedením Lenky Klodové. Umělkyně ve své tvorbě dlouhodobě konfrontuje současné environmentální problémy. V současnosti se věnuje tvorbě textů, jež jsou na hranici pohádek a poezie s různými environmentálními a ekologickými přesahy. Autorka rovněž nedávno dokončila expozici Muzea Moravských Chorvatů či společný projekt naučné stezky v Bystřici pod Pernštejnem.

Galerie Edikula je studentský projekt zaměřený na představování děl mladých umělců široké veřejnosti. Je podpořen ze stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *