Artalk.cz

TS: Katarína Balúnová v Galérii Kotolňa

Katarína Balúnová: Radostné uzamknutie / Kurátor: Martin Kudla / Galéria Kotolňa / Košice / 

Galéria Kotolňa

Joyful lock / Radostné uzamknutie

Autorka: Katarína Balúnová

Kurátor: Martin Kudla

V priestoroch galérie Kotolňa sa predstavuje, v poradí už druhou autorskou výstavou, absolventka Ateliéru súčasného obrazu, doc. Adama Szentpéteryho na Fakulte umení v Košiciach, Katarína Balúnová.

Výstava environmentu Radostné uzamknutie / Joyful lock práve v priestore Kotolne, naberá ďalšie formy čítania. Otázka blokovaného pohybu, vytváraného životného priestoru či ,,re-formovania“ vzťahov spoločnosti k jednotlivcovi, má svoj power-core v priestoroch industriálnej stavby.

Autorka sa odvoláva na pozadie príbehu Franza Kafky (Brloh -1931). V Kafkovej poviedke vystupuje nešpecifikované antropomorfné zviera, ktoré si horúčkovito buduje svoju noru – labyrint, aby ho ochránila pred vonkajším svetom. Tvor žije v neustálom strachu z útoku nepriateľov, čo ho vedie k nutkavým pokusom o to, aby bola nora úplne bezpečná. Na jednej strane má záujem noru čo najviac zväčšiť, aby mal dostatok možností úniku, na druhej strane mu neschopnosť kontroly všetkých únikových východov prináša ešte viac úzkosti. Z úkrytu sa stáva väzenie vlastného strachu.

Podľa slov autorky: ,,Paralelou príbehu je súčasná pandemická situácia, ktorá vytvorila z každého, potencionálneho nepriateľa – prenášača. Uzamknutie v domácom prostredí prináša prchavý pocit bezpečia narušovaný televíznymi správami z vonkajšieho sveta.“

Sémantické čítanie znakov inštalácie má teda viacero rovín. Pozostáva z čiernych drevených hranolov, ktoré sú na seba náhodne naukladané v strede miestnosti tak, aby vytvárali akúsi metaforu stavby. Klince ako konštrukčný prvok už nespĺňajú svoju funkciu, ale pripomínajú skôr sado-masochistickú dekoráciu a nebezpečie vstupujúc do vnútra stavby.  Video projekcia graficky zapĺňa kontrasty priestoru so svojím psychologickým účinkom väzenia. Súčasťou inštalácie je tiež infrazvuk (19Hz), ktorý ovplyvňuje pocity diváka a vyvoláva určitú neistotu a nepokoj. Balúnová je autentická v téme ,,habitatis“, práve svojimi zahraničnými pobytmi, kde sa dlhodobo a vo viacerých krajinách venuje skúmaniu a porovnávaniu vzťahu obyvateľov miest k urbanizmu, svojmu obydliu, krajine, v kontraste verejného a privátneho prostredia. Touto výstavou nám ponúka sondu na novovzniknutú situáciu a aktualizuje svoje výtvarné vyjadrovacie možnosti.    

Martin Kudla

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *