Artalk.cz

TZ: Bohuslava Olešová v Domě umění města Brna

Bohuslava Olešová / Žízeň nekonečna / kurátorka: Jana Vránová / Dům umění města Brna / 4. 8. – 3. 10. 2021

V úterý 3. srpna 2021 v 18 hodin bude v Galerii Jaroslava Krále v Domě umění města Brna zahájena výstava Žízeň nekonečna brněnské výtvarnice Bohuslavy Olešové. Kromě klasické vnitřní expozice bude součástí výstavy i venkovní prostorová instalace Odnikud nikam před hlavním vstupem do Domu umění. Výstava potrvá do 3. října 2021.

Návštěvníkům Domu umění města Brna je tvorba Bohuslavy Olešové již známa z jejích předchozích výstav (naposledy pod názvem Princip neurčitosti v roce 2011). Aktuální výstava nabídne pohled na její tvorbu převážně z posledního období. Je tvořena díly z několika tematicky propojených souborů, k nimž se autorka vrací i po delším časovém odstupu. Rozsáhlý cyklus Žízeň nekonečna dal název celému výstavnímu projektu. U příležitosti výstavy vydává nakladatelství Books & Pipes stejnojmennou publikaci, přibližující v širokém záběru tvorbu Bohuslavy Olešové od počátků až po současnost.

Tematické cykly obrazů, kreseb, prostorových instalací a site-specific projektů Bohuslavy Olešové pojí názorová kontinuita, autorka v nich reaguje na obecnější, nadčasové platnosti i aktuální témata. Vychází z filozofických a literárních kontextů, ze studií vědeckých teorií, z reálných životních situací a podnětů. Častými náměty děl Bohuslavy Olešové jsou vztahy mezi životem na zemi, vše prostupujícími energiemi a pozicí člověka v kosmu. Prolínající se časové a dějové linie autorka ve svých dílech interpretuje vrstvením barevných ploch a kresebných zásahů. Následným prořezáváním barevné vrstvy jsou naznačovány nejrůznější skryté děje i tajemství. Barevná symbolika navíc umocňuje ideové poselství díla.

Společně s výstavou Žízeň nekonečna budou 3. srpna 2021 v Domě umění města Brna zahájeny také výstavy Eating Planet Anny Hulačové a Ostatní se nemění Jaromíra Novotného.

Bohuslava Olešová (*1951) se samostatné výtvarné činnosti věnuje od začátku osmdesátých let. Její práce obsahují různé významové a obsahové roviny a konotace, jsou výrazem existenciálních principů, projevem snahy poznávat a pochopit neuchopitelné jevy, související s naším bytím. Vyzařuje z nich energie, kterou autorka považuje za jeden z prioritních činitelů ovlivňujících lidskou existenci. Volí výtvarné postupy konvenující jejímu záměru a obsahovému sdělení díla.  Její tvorbu lze vnímat jako vizuálně interpretovanou meditaci o pozici člověka v současném světě a vesmíru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *