Artalk.cz

TZ: Tomáš Moravanský ve Studiu PRÁM

Tomáš Moravanský / The Man who Returned from Space Back to Earth / Studio PRÁM / Praha / 21. 7. – 10. 8. 2021

Tomáš Moravanský (aka Panáčik), tvoří na poli galerijních instalací, site-specific, tance, hudby a storytellingu. Interaktivní instalace „The Man who Returned from Space Back to Earth“ pojednává o virtuálním těle a choreografii ve fyzickém prostoru.

Ve své práci často rozpracovává motiv osobní, emocionálně zabarvené exprese na konceptuálním pozadí a jako autor se hlásí k linii tzv. „romantického konceptualismu“.

Pracuje s tématem každodennosti, psychologií pohybu, virtualitou, kulturou individualismu, pověrčivého chování a interaktivního storytellingu. Jeho tvorba je běžně poznamenávaná výraznými stopami humoru, podprahovostí, hrou s jazykem a sebeironií.

Výrazným prvkem v jeho životě a tvorbě je spolupráce a propojení se s dalšími umělkyněmi a umělci ze širokého spektra oborů a výrazů.

Moravanského tvorba se dá číst jako síť příběhů, sérií a cyklů, někdy jako skládačka různých situací složená do výsledného příběhu vázaného na konkrétní místo nebo společenství. V mnohých případech přistupuje k tvorbě z pozice dramaturga, vytváří konfrontace místa se svým okolím. Fascinují ho zvuky malých spotřebičů, evoluční procesy, virtue signaling, má hnědé oči, je vysoký 175 cm a výborný kuchař.

V posledním období se zabývá zejména otázkou těla a tělesnosti v kontextu současného tance se zaměřením na post-tanec. Podstatnou roli u něj hraje motiv interpelací (ne vždy viditelných sil ideologií), ať už na úrovni jazyka, psychogeografie či instituce, jako něčeho, co má na život jedince a na konstrukci jeho identity jako subjektu stálý, i když ne vždy rozpoznatelný vliv. Zkoumá možnosti choreografie, kterou chápe jako analytický nástroj, umožňující vytvářet subjekty a jejich těla nebo prostředí tak, aby jejich ideologická povaha byla jasně rozpoznatelná a současně umožňovala rozpoznávat samotnou ideologii. S tímto souvisí jeho další fascinace v uchopení vnímaného světa, fyzického prostoru a jazyka jako virtuálního.

V roku 2018 spoluzaložil uměleckou skupinu INSTITUT INSTITUT, která sdružuje aktéry různých výrazů a médií v diskusi, kritice, výzkumu a současné tvorbě se záměrem podpory vzniku a prezentace individuálního a kolektivního díla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *