Artalk.cz

TS: Monika Orémusová a Michaela Šuranská v Galérii Jozefa Nécseyho

Monika Orémusová, Michaela Šuranská: Exteriéry M + M / kurátorka: Lucia Horvátová / Galéria Jozefa Nécseyho, Tekovské museum v Leviciach / Levice / 9.7.-1.9. 2021 

vernisáž – 9.7. 2021, 17.00 hod

Výstava Exteriéry M + M je výročným projektom dvoch maliarok, ktoré spolu vystavovali už v minulosti, odkedy ich tvorba podliehala vývoju. Výstava približuje diela z posledných rokov. Obe autorky dlhodobo vo svojom maliarskom programe interpretujú motív krajiny cez svoju vlastnú optiku. Nejedná sa v nej o klasickú krajinomaľbu, ale o ich osobitý pohľad na svet. Ich spoločným priesečníkom v maliarskej  tvorbe je laborovanie so zobrazením exteriérového prostredia, mapovanie územia cez škálu možností maliarskeho média.

Michaela Šuranská sa venuje krajine formovanej archaickou činnosťou človeka.  Ideová rovina jej práce je založená na problematike pamäti prostredia, apropiovaní archeologických objektov, či výskume civilizačných elementov vo vzťahu k prírodnému územiu. Zaujíma ju krajina, ako priestor podliehajúci modifikovaniu historickými udalosťami a plynutím času vo vzťahu k ľudskej aktivite. Vyjadruje rurálne artefakty a heroické atribúty, odkrýva archeológiu obrazu, ako odkaz na archeológiu krajiny.

V  prípade diela Moniky Orémusovej ide o fascináciu prírodnými štruktúrami. Zachytáva charakter krajiny cez mapovanie reliéfov vytvorených dlhodobými geologickými procesmi. Aplikuje rôzne prístupy ako koláž, dekoláž, maliarska koláž, alebo grafické princípy, prepája prácu v maliarskom médiu s odtláčaním na princípe manipulovanej náhody, ku ktorej využíva tiež rôzne šablóny. Pracuje s redukciou a farebným posunom zobrazenia plastických foriem horského terénu do mierne abstrahovanej podoby. Vychádza hlavne zo svojich cestovateľských spomienok, či impulzov transcendentálnej povahy.

Lucia Horvátová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *