Artalk.cz

TZ: Veronika Holcová v Rožnově pod Radhoštěm

Veronika Holcová / Vlčí mák / kurátorka: Iva Mladičová / Brillovka / Rožnov pod Radhoštěm / 17. 6. – 1. 8. 2021

Veronika Holcová ve svých kresbách a malbách vytváří specifické krajinné a figurální výjevy, živě pestré a současně jakoby snově nepřítomné. Povědomé náměty a krajinná prostředí rozprostírá do stavu bytí, v němž neexistence přesných hranic, počátku a konce, umožňuje každému tvaru, barvě či myšlence procházet neustálou transformací, přitom ale tušíme jejich ukotvení v konkrétních mýtech, symbolech a mystériích. Obrazy vtahují naši pozornost do sugestivity specifického prostředí – ostentativně vlídného, lákavého bohatou barevností, současně ale plného možných nebezpečí.

Síla obrazů Veroniky Holcové spočívá především v současné přítomnosti významových polarit – svěžest květů je v bezprostředním sousedství její zřetelné pomíjivosti, dokonalost detailní kresby se organicky prolíná s informelní texturou, životadárnost vody se proměňuje ve strukturu prchavých bublin, silueta vysokohorské nebezpečné ostré krajiny obsahuje symbol absolutního přijetí, ve ztemnělém krajinném prostředí nacházíme všechny zářivé barvy duhy, kořeny stromu hluboce ukotvené v zemi jsou současně větvemi upínajícími se k nebi. Specifické výjevy se skrze výjimečnou sugestivní soustředěnost prolamují do syntetické všeobsažnosti. Autorka nám otevírá prostřednictvím svých obrazů obdobnou příležitost, jako když nám snové symboly nechávají nahlédnout do hlubin nevědomí, a pochopit tak další vrstvy komplexity vlastní existence

Výběr obrazů pro výstavní prostor v Rožnově pod Radhoštěm souzní s krajinou, s atmosférou místa. Je komponován do malířské instalace, skrze kterou je možné reálně prožívat pohyb a vzájemnost bohatých asociací, obdobně jako na rovině imaginativní v každém jednotlivém obrazovém výjevu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *