Artalk.cz

TZ: Karolina Lizurej v Altánu Klamovka

Karolina Lizurej / Několik příběhů k vyprávění / kurátorka: Lenka Sýkorová / Altán Klamovka / Praha / 7.7. – 28.7. 2021

Vyprávění nás provází celý život. Staví mosty mezi lidmi. Prostřednictvím vyprávění nacházíme společnou niť, která nám umožňuje porozumět si napříč generacemi, ale také pochopit naši identitu. Ponořením se do příběhů můžeme čerpat moudrost, poučení a ukotvení v jakémsi někdy a někde. Polskou umělkyni Karolinu Lizurej příběhy fascinují a inspirují. Dlouho se zajímala o historii Varšavského povstání v Němci okupované Varšavě, které bylo tragické a hrdinské, kdy se odehrávaly jak velké polské dějiny, tak ty malé osobní. Každodenní příběh lidského života plného radostí a dramat lze odvodit i ze současné výstavy Několik příběhů k vyprávění, která byla vytvořena přímo pro Galerii Altán Klamovka v reakci na jeho okolí a historii místa. Karolina Lizurej zde vypráví prostřednictvím vyšívané kresby, která vznikala spontánně s inspirací mikrosvěta kolem malé galerie v parku Klamovka v blízkosti centra Prahy. Textilní instalace symbolizuje pomíjivost paměti a prchavost vzpomínky, která se neustále vynořuje a mizí.

Tematicky se Karolina Lizurej ve své tvorbě také odkazuje k přírodě a při rozvoji vlastní formy se inspiruje nesymetričností a organickým bujením. Často bojuje s materiálem a kladením dalších vrstev nití se snaží zachytit určité nehmatatelné skutečnosti, které existují mimo naši tělesnost a schopnost zobrazit vše kolem nás. Osciluje mezi realismem a abstrakcí. Využívá jednoduché kreslicí skici pomocí výšivky na bílém plátně, čímž se snaží vytvořit nové významy motivů ze starých černobílých fotografií. Překračuje hranici mezi látkou a kresbou. Místo tužky však bere do ruky niť. Její technika velkoplošné výšivky je velmi podobná černobílé kresbě, kdy černé nitě na bílém pozadí vytvářejí jakousi výpověď dnešní doby s ohledem na tradice, které nám lidové umění přináší. U menších formátů tvoří i s barvou a využívá tak barevných nití.

Karolina Lizurej je mladou polskou umělkyní, která vystudovala Fakultu malby na Akademii výtvarných umění ve Varšavě v Ateliéru prof. Andrzeja Rysińského a v Ateliéru uměleckého textilu prof. Doroty Grynczel. Na mezinárodním Trienále zemí V4 Textile Art of Today získala ocenění v sekci jak studentské 2012, tak profesionální 2018. Její tvorba je soustředěna na umělecký textil a techniku velkoformátové individuální výšivky, kterou uchopuje jak z pohledu tradice, tak z pohledu reflexe současného světa. Její intermediální tvorba se projevuje také v médiích malby, kresby, grafiky a scénografie (kupř. spolupracovala na filmu Gareth Jones v režii Agnieszky Holland, 2019).

Kurátorský záměr v roce 2021 se vyvíjí v návaznosti na aktuální témata v umění, jakými jsou udržitelnost v umění, zlidnění mysli, minimalizace, návrat k tradici a mezigenerační dialogy nastupující a střední generace. V Altánu Klamovka proběhne jen pět výstav s důrazem na online dokumentaci a bohatý doprovodný program. Současně se galerie zaměří na prezentaci zahraničních autorů a prohloubení spolupráce s nimi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *