Artalk.cz

TZ: Výstavní série Spooky Butt v prostorách katakomb CED

Nový výstavní projekt platformy Terén s názvem Spooky Butt bude uveden ve třech výstavních blocích v katakombách pod Centrem experimentálního divadla (Zelný trh, Brno) v těchto termínech: 2–11/7 BioOrganic: Somatic Digestion, 4–15/8 Bio-Efficient: Recursive Procession, 4–12/9 Co-Parasitic: Microbial Regression. 

Každý z těchto bloků se zaměřuje na vlastní téma, všechny však souvisí s lidskou tělesností a naším nevyjasněným vztahem k vlastní tělesné schránce. Ke každému výstavnímu bloku je přidružen i doprovodný program skládající se z přednášek a performancí. Výstava Spooky Butt názvem odkazuje na architekturu katakomb, které mohou evokovat lidské útroby. K jedinečnosti tohoto prostoru se výstava vztahuje sitespecific přístupem. První výstava nese název Bio-Organic / Somatic Digestion a její hlavní inspirací jsou organické procesy odehrávající se v lidských tělech často bez našeho vědomí. Uvnitř těla probíhají neúnavné autonomní procesy trávicí soustavy, která dokáže vyslat signály do podvědomí, a řídit tím naše vnímání, pocity a emoce.

Na této výstavě se představí celkem deset umělců a umělkyň z mezinárodní výtvarné scény. Kinke Kooi (NL) zaznamenává ve svých malbách podrobné procesy vtahující diváky do imaginárního prostoru mezilidských úrovní, ve kterém se setkává s explicitními pracemi Csaba Kis-Róka (HU). Tato dvojrozměrná díla vytvoří pod klenbami katakomb tunel, ve kterém dojde k dialogu mezi sochařskými díly Chin Tsao (TW/AT) a mystickými postavami Marka Delonga (CZ) a Anny Slamy (CZ). Uprostřed toho všeho naleznete jemné práce Key Bolenz (DE) zachycující entity překračující hranice těchto dimenzí, a zvukovou instalaci Markéty Wagnerové (CZ), která zkoumá výsledky somatické repetice. V rámci doprovodného programu zaplní Daphna Horenczyk (IL) a Jolyane Langlois (CA/AT) tento dutý výstavní prostor svým překladem vnitřních procesů do pohybů těla a Denise Palmieri (BR/AT) rozezvučí citlivý povrch podzemního traktu zvukovou instalací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *