Artalk.cz

TS: Juraj Gavula v GMB

Juraj Gavula: Vitálne formy / Kurátori: Vladimíra Büngerová a Matej Gavula / Galéria mesta Bratislavy / Bratislava / 29. 6. – 24. 10. 2021

JURAJ GAVULA: VITÁLNE FORMY

Mirbachov palác, Františkánske námestie 11

Vernisáž: 29. júna 2021 o 18:00

Kurátori: Vladimíra Büngerová a Matej Gavula

30. júna – 24. októbra 2021

Kurátorský výklad pre verejnosť

14. júla a 8. septembra 2021 o 17:00

Workshop pre verejnosť

28. júla, a 18. augusta 2021 o 17:00

Otvorenie projektu Salvator X GMB

Lekáreň Salvator, Panská 35

Námet a realizácia: Matej Gavula

Odborná spolupráca (textová časť): Daniel Grúň a Peter Szalay, Július Koller Society

2. júla o 18:00

Monografická výstava Juraja Gavulu (1942) má ambíciu komplexnejšie predstaviť jeho sochársku tvorbu od konca 60. rokov 20. storočia, ktorej základ je položený na modernom sochárskom umení a patrí do línie biomorfného sochárstva, abstraktného výtvarného výrazu, na maximum zredukovaných formách inšpirovaných prírodou, jej procesmi a javmi. Kurátorka Vladmíra Büngerová  približuje jeho umeleckú osobnosť, „v ktorej sa snúbi syntéza mimoriadne kultivovaného sochárskeho tvaru, pokračovanie tradície modernizmu, vysoká úroveň remeselného spracovania, sochárskej erudície, práce v rôznych materiáloch (kameň, bronz, drevo a sklo) a tiež široké pole pôsobenia.“

“Galéria mesta Bratislavy si ako jednu zo svojich dlhodobejších programových priorít stanovila tému verejného priestoru s čím súvisia aj diela v ňom existujúce a novo umiestňované. Aj preto sme sa rozhodli do výstavného programu galérie postupne zaraďovať projekty, ktoré reflektujú sochárske resp. výtvarné realizácie v mestskom priestore. Zámerom je venovať sa prednostne umelcom a umelkyniam, ktorých tvorba doteraz nebola komplexnejšie odborne zhodnotená. Výstava sochára Juraja Gavulu túto programovú líniu pomyselne uvádza. Tematicky zamerané výstavné projekty tvoria len časť z plánovaného súboru aktivít, prostredníctvom ktorých GMB plánuje vykročiť smerom k verejnosti v snahe vzbudiť spoločenský záujem o zvyšovanie kvality mestského priestoru.” Hovorí k výstave Juraja Gavulu riaditeľka GMB Katarína Trnovská.

Súčasťou výstavy budú viaceré sprievodné podujatia ktoré reagujú na tému verejného priestoru. Na daný problém nielen poukazujú, ale aj hľadajú návrh riešenia na záchranu diel vo verejnom priestore. Výstava vzniká v spolupráci s Jurajom Gavulom a jeho synom Matejom, tiež aktívnym výtvarníkom, v posledných dvoch rokoch pripravili v Bratislave už dve spoločné výstavy. Pre Mateja Gavulu sa “ výstavou uzatvára jedna veľká a rozsiahla etapa mapovania otcovej práce. Je to najmä spracovanie bohatého fotografického archívu, ktorý som mal možnosť skúmať. Myšlienka usporiadať výstavu sa aj časovo zhoduje s jeho životným jubileom 80 rokov. Všetko to do seba zapadlo, ako sa postupne uzatváral výskum, mimochodom veľmi objavný, je to možnosť tieto veci, projekty a tvorbu formou výstavy sprostredkovať a ukázať verejnosti.”

V rámci výstavy je podľa Mateja Gavulu dôležité upozorniť na “Spôsob ako sa z nepoddajného materiálu dá dospieť k veľkej realizácii v architektúre. Vzťah k materiálom ako je kameň alebo betón  je určujúci pre formy, ktoré sa objavujú na výstave. Ďalším dôležitým momentom je prepojenie kameňa s architektúrou a krajinou.”

Život a tvorba sochára Juraja Gavulu sú od roku 1959 spojené s mestom Bratislava, teda viac než 60 rokov bez toho, aby mal doposiaľ realizovanú sumarizujúcu prezentáciu podobného rozsahu a formátu v galérii.

Novinkou v rámci výstavného programu GMB je spojenie galérie s priestorom Lekárne Salvator na Panskej 35. Každé dva mesiace GMB prináša umenie s lokálnym mestským príbehom v historickej budove lekárne Salvator. V piatok 2. júla o 18:00  bude sprístupnená videoprezentácia prác Juraja Gavulu s medicínskou tématikou. Video reflektuje socialistický modernizmus v jeho vzostupe a úpadku. Sleduje stopy vtedajšieho budovania a súčasného rozkladu na príklade sochárskych diel pre architektúry nemocníc.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *