Artalk.cz

TZ: Zbyšek Sion v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem připravila pro návštěvníky spolu s významným českým malířem Zbyškem Sionem výstavu obrazů a kreseb mapující jeho společensko-kritickou tvorbu od počátku do přelomového období konce 70. let. Reprezentativní výstava s názvem Zbyšek Sion: výběr obrazů a kreseb z 60. a 70. let, která bude k zhlédnutí od 25. června do 31. října 2021, představí výběr autorových abstraktních a figurálních prací z významných veřejných i soukromých sbírek.

Počátky malířské tvorby Zbyška Siona (*1938) souvisí s nelehkými poměry poválečného Československa padesátých a šedesátých let 20. století, kdy ještě jako student Akademie výtvarných umění v Praze se svým názorovým směřováním zařadil mezi představitele mladé generace umělců, kteří stáli v opozici vůči dobově uznávaným požadavkům i normám. Malířova vrozená kritičnost i skepse vůči ideologiím a totalitním režimům rovněž tvoří jednu z důležitých obsahových rovin jeho díla, které jej řadí mezi nejosobitější československé výtvarníky druhé poloviny 20. století.

Umělcovy nekompromisní postoje vždy stály v hlubokém rozporu s kulturní politikou socialistického státu a s tímto ideologickým střetem bohužel souviselo neustálé ohrožení svobodné tvorby i absolutní zákaz výstavních možností v období normalizace. Jedním z důležitých existenčních momentů v těchto časech nesvobody byl pro Zbyška Siona kontakt s Milošem Saxlem, někdejším ředitelem roudnické galerie, jenž projevil hluboký zájem o Sionovu tvorbu. Výstavou kreseb a obrazů Zbyška Siona galerie navazuje nejen na odkaz Miloše Saxla, ale i nedávno zesnulé Miroslavy Hlaváčkové, která připravovaný projekt iniciovala.

Na záměr Miroslavy Hlaváčkové navázal historik umění Milan Dospěl, který se Zbyškem Sionem dlouhodobě spolupracuje. Ten se ke koncepci výstavy vyjádřil následovně: „Připravená výstava představí nejen autorův kmenový soubor děl roudnické galerie, ale rovněž budou vystavena důležitá, dosud méně známá díla ze soukromých i veřejných sbírek, která představí Sionovu mnohovrstevnatou tvorbu mezi padesátými až sedmdesátými léty 20. století. Výběr Sionových děl bude svým kontextem nepřímo souviset i s díly umělců
a generačních vrstevníků, zastoupených ve stálé expozici šedesátých let,
s nimiž jej pojily nejen blízké umělecké názory, ale v mnoha případech i blízká přátelství – Jan Koblasa, Mikuláš Medek, Václav Boštík, Jiří Sopko a další.“     

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *