Artalk.cz

TS: Unseen – Ami Yamasaki

Ami Yamasaki: Počúvaj a svet ťa bude počúvať / Unseen / 7. 6. 2021

AMI YAMASAKI: POČÚVAJ A SVET ŤA BUDE POČÚVAŤ

7/6/2021, online (www.unseen.help)

Stretnutie so samým sebou prostredníctvom pozorného počúvania a skúmania svojho miesta vo svete.

Diela Ami Yamasaki sa zaoberajú vzťahom medzi naším telom, hlasom, zvukmi, ktoré vydávame a vnímame, a priestorom, ktorý fyzicky zapĺňame. Jej inštalácie a performancie často využívajú echolokáciu (vysielanie zvukov a počúvanie ich ozveny, ktorá sa odráža od rôznych objektov v našom okolí) ako techniku na skúmanie týchto vzťahov. Vo svojom workshope pre Unseen Ami Yamasaki rozvíja naše schopnosti prostredníctvom série cvičení, aby sme čoraz jasnejšie vnímali svoje miesto v našom prostredí, ako aj vplyv okolitého sveta na nás.

Odkedy žijeme v mestách, často obklopení davmi ľudí, stali sme sa veľmi tolerantní, priam nedbanliví voči zvukom, ktoré nás obklopujú. Od útleho veku sa učíme ignorovať mnohé hlasné, často prenikavé zvuky. Stavebné práce a masívne stroje vŕtajúce do betónu, sirény okoloidúcich sanitiek, dunivý rev motoriek, to všetko je len súčasťou atmosféry mesta, denno-denná zvuková paleta života. Zvuky však nie sú externalitou našich tiel. Ami Yamasaki predstavuje princíp, podľa ktorého zvuky existujú, pretože sú súčasťou nášho tela. Vibrujú našou kožou, rezonujú v našich ušných bubienkoch. Zvuky sú nami.

Toto uvedomenie vyzýva k hlbšiemu skúmaniu toho, ako počúvame, čo naozaj vnímame, a tiež predkladá otázky o nástrojoch, vďaka ktorým počujeme: o našich ušiach. Ami Yamasaki skúma všetky vyššie spomenuté koncepty prostredníctvom cvičení, ktoré sú cielené na rozvinutie nášho pochopenia vnímania. Budeme skúmať otázky ako nasledovné: Ako mení vedomé vnímanie zvuku (nie náhodné, v pozadí) samotný zvuk? Reagujú naše uši na okolité zvuky inak, ak sú niektoré z našich zmyslov limitované? Aký vplyv má pozícia nášho tela na to, ako jasne počujeme zvuk? Ako rezonujú zvuky, ktoré vydávame, v priestore, ktorý nás obklopuje?

Aj keď na prvý pohľad môžu prístupy Ami Yamasaki pôsobiť ako kreatívna aplikácia princípov akustiky, jej cieľom je dosiahnutie stavu (tela aj priestoru), kedy priestor spieva. Ide o vytvorenie situácie, v ktorej sa formuje nový vzťah medzi telom, priestorom a aktérmi v ňom prostredníctvom počúvania a reagovania na to, čo je počuté. Mohlo by sa to zdať ako takmer mystické, ale je to vlastne len výsledok dlhotrvajúceho prístupu k počúvaniu a zneniu ako spôsobu bytia.

Adam Badí Donoval

Počúvaj a svet ťa bude počúvať si môžete pozrieť tu >> unseen.help

Projekt Unseen vzniká pod záštitou vydavateľstva Skupina, v spolupráci s platformou Terēn: pole performativního umění. Projekt z verejných zdrojov podporili Fondu na podporu umenia FaVU VUT 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *