Artalk.cz

TS: Elisabeth Sula v Záhorskej galérii Jána Mudrocha

Elisabeth Sula – Avantgarde of Consciousness / Kurátorka: Isabella Brancolini / Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici / 11. 6. – 8.8.2021 

Autorka, titul výstavy: Elisabeth Sula – Avantgarde of Consciousness

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Kurátorka: Isabella Brancolini

Otvorenie výstavy: 11.6.2021 (piatok) o 18.00

Trvanie výstavy: 11.6.2021 (piatok) – 8.8.2021 (nedeľa)

Výstava rakúskej vizuálnej umelkyne a aktivistky (*1962, Viedeň), ktorá v tvorbe reflektuje práva žien vo svete prostredníctvom symboliky farieb a textových odkazov v abstraktne ladených obrazoch.

Výstava sa koná v spolupráci s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave a mestom Senica.

Avantgarda uvedomelosti

Inšpiráciu pre svoje kontemplatívne umenie nachádza Elisabeth Sula v štúdiu filozofie. Vytvára série diel, ktoré v istom zmysle spochybňujú spôsob nazerania na svet a chápanie spojenia medzi individualitou a spoločnosťou. Jej obrazy spájajú prvky metafyzického skúmania s duchovným bádaním, ktoré čiastočne pochádza z mnohých rokov prežitých v Indii. Tam, kde staršie práce prekrývajú ornamentálne motívy inšpirované východnou kultúrou, sú v Avantgarde uvedomelosti grafické prvky nahradené individuálnymi posolstvami. Spolu tvoria tieto diela chór pulzujúcich farieb a deklaratívnej suverenity, prísľub rozmachu transcendentna, ktorý ide ruka v ruke so snahou o sebapoznanie.

Najnovšia kolekcia diel výtvarníčky je odpoveďou na to, čo vníma ako jednorozmerné: strach vzbudzujúce hlásenia o pandémii koronavírusu podporované radom vplyvných zdrojov informácií.

Táto práca nemohla vzniknúť v príhodnejšom momente, poznačenom aj štiepiacim politickým počínaním si vlád, ktoré nechávajú bez povšimnutia dlhoročnú masívnu nevyváženosť prírody a vo víruse teraz vidia len ohrozenie bezuzdného individualizmu a verejného zdravia.

A to všetko na pozadí globálnej utečeneckej krízy, hladomoru a ničenia životného prostredia bezprecedentného rozsahu. Práca Elisabeth Sula ponúka vizuálnu víziu budúcnosti, ktorá vyzdvihuje jednotlivca, ale priorizuje kolektívny prístup k sebaspytovaniu a z neho vyplývajúce konanie. Ak sa strach manifestuje ako druh bezvedomia, jej práca predstavuje výzvu k uvedomelosti, ktorá uprednostňuje svedomitosť a je aj otvoreným apelom, ktorý v cykloch obrazov začína písaným textom, aby vzápätí splynul s prúdmi abstraktných, interpretačných farieb.

Elizabeth Breiner

kritička umenia, Londýn, február 2021


Elisabeth Sula študovala maľbu a grafiku na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni u Oswalda Oberhubera a filozofiu na Viedenskej univerzite. Filozofické otázky tvoria zväčša aj východiskový bod jej prác. Jej vízia post-patriarchálnej feministickej budúcnosti rozširuje pohľad aj na budúcnosť ľudstva, vzájomnú rovnosť a rozvoj uvedomelosti.

www.sula.at

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *