Artalk.cz

TS: Dorota Sadovská v ABC

Dorota Sadovská: Saints / Art Books Coffee, Bratislava / 28. 5. – 9. 7. 2021

Dorota Sadovská

Saints

28. 5. – 9. 7. 2021

Art Books Coffee

Výstava prezentuje prierez tvorby Doroty Sadovskej od roku 2009 po rok 2017. Mapuje projekty Svätý a Drawing Pin. Tvorba Doroty Sadovskej výsostne zobrazuje figurálnu tvorbu v ktorej nachádzame spiritualitu s nezastretou telesnosťou, symetriu s ošklivosťou, minimalistický pohľad s barokovým úžasom.

Maliarsku tvorbu Doroty Sadovskej od začiatku určoval záujem o figúru a o témy telesnosti. Zámienkou pre sériu svätcov bola premyslená hra – skúmanie limitov, proti sebe stojacich kategórií telesnosti a duchovnosti. Autorka na prahu dvoch kategórií našla konsenzus v podobe hybridnej podvojnosti jednak na úrovni média (maľby často prezentuje rôzne zavesené v priestore, čím nadobúdajú charakter priestorovej inštalácie) a jednak na úrovni zobrazenia. Pravidlom zobrazenia sa stalo cieľavedomé využívanie nadhľadu vtáčej perspektívy a posúvanie videnia do maximálne redukovanej farebnej škály. Sadovská dematerializuje telesné postavy a posúva ich smerom do metafyzických rovín. Zmieneným princípom výstavby obrazu autorka ostáva verná naprieč rokmi až do súčasnosti, v maľbe, ale aj v iných médiách.

Dorota Sadovská vo svojej tvorbe hľadá ťažisko známych tém, techník aj vzťahov. Ide jej o vyhmatávanie jediného bodu, na ktorom dokáže vybalansovať protiklady: spiritualitu s nezastretou telesnosťou, symetriu s ošklivosťou, minimalistický pohľad s barokovým úžasom. Vyberá si z dejín umenia či myslenia známe témy a inovuje ich novým a sviežim spôsobom. Inštaluje realistické maľby do trojdimenzionálnych objektov alebo vystrihnuté fotografie nechá putovať po stene. Používa formu ženského časopisu, aby vytvorila samostatnú prezentáciu pre potenciálnych divákov, ktorým sa nechce prísť do galérie. Poznáme ju v performance so živou trávou či s interaktívnymi robotmi z plastového odpadu. Prekvapuje humorom a zmyslom pre hru. V dobe spochybňovania kladie otázky o podstate umenia, spôsobe jeho prezentácie, relevantnosti tém a formách bytia.
https://www.sadovska.sk/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *