Artalk.cz

TZ: David Vojtuš ve Stone Projects

David Vojtuš / Modelová řada / text: Marek Meduna, Hedvika Ocaskova / Stone Projects / Praha / 27. 5. – 11. 7. 2021 / Foto Tomáš Souček / www.stoneprojects.cz

Série

Samsung QLED

Modelová řada

DAVID VOJTUŠ

Rozměry a hmotnost

Šířka: 101 cm

Výška: 88 cm

Hloubka: *

* Příměr o hloubce evropské kultury byl zavržena ve prospěch možností povrchu. Sociální sítě bují v ploše. Popkultura je leskem její hladiny. A hloubka byla a je vždy jen online manikúrou maskující značný díl tyčící se moci.

Výška bez podstavce: Rolling Stone Projects

Hmotnost: 22 kg

Uchycení: Polystyrénová tvarovka

 

Úhlopříčka a rozlišení

Úhlopříčka: 140 cm

Maximální rozlišení: 8K Ultra Ultra High Lit

 

Obrazovkkka

Technologie: Swag, Flex

Podsvícení: Direct LED

Obnovovací frekvence panelu 24 Hour

Další vlastnosti obrazu HDR

Podporované HDR standardy HDR10+, IOS

 

Slyšel jsem, že David Vojtuš využívá recyklovaného materiálu. S dovětkem, že tak nečiní, aby demonstroval svou ekologickou bezúhonnost, ale protože recyklovaný materiál může být hledím, kterým lze spatřit některé opomíjené části naší současnosti.

Mnozí říkají, že David Vojtuš odmítá jednoznačně identifikovatelná témata, nevypráví, nezobrazuje, neilustruje. Prý se snaží spíše budovat materiálové analogie, vždyť životní styl a kultura je spjatá s hmotou, s její pomalou i rychlou proměnou, s hořením i klubáním kukel.

I heard that David Vojtuš uses recycled material. With the addition that he does not do so to demonstrate his ecological integrity, but because recycled material can be a prism through which to see some neglected parts of our present.

Many say that David Vojtuš rejects clearly identifiable topics, does not narrate, does not display, does not illustrate. It is said that he strives to build material analogies, because lifestyle and culture are connected with matter, with its slow and fast transformation, with burning and pupal emergence.

Na internetu psali, že mnozí mladí lidé se na svých instagramových profilech věnují nejrůznější ruční činnosti. Vaří, zahradničí, pečou, tkají koberce, a také vaří, pletou, řezají, dlabou, vyšívají, a mimo jiné vaří, fermentují, hnětou, okopávají, šijí, vytáčejí, kreslí, či cvičí. Dotýkají se fyzického světa, upřednostňují zřetelně vznikající výsledek před neviditelnou prací pro netušené a vzdálené abstraktní celky. I David Vojtuš věnuje svou pozornost pečlivé a časově náročné práci. Intarzuje globalizací vyplavené struktury a doklady to našeho nerovnoměrně rozloženého blahobytu.

Dostal jsem email, ve kterém si jedna uživatelka posteskla, že se z času stala neustálá a frustrující aktualizace. I David Vojtuš je chycen v lepších a ještě lepších verzích tohoto nejlepšího z možných světů. Jeho čas se klene jako duha mezi průmyslem 2.0 a drobným přičinlivým C.K. řemeslníkem. Jeho práce je drobnou prací o smíření i revoltě. Dalekých cestách i blízkých horizontech.

I received an email in which one user complained that the time had become a constant and frustrating update. Moreover, David Vojtuš is caught in better and even better versions of this best of possible worlds. His time spans a rainbow between Industry 2.0 and the independent, diligent craftsmen of the Hapsburg monarchy. His work is a small effort on reconciliation and revolt. Long distances and near horizons.

Letmo jsem zaslechl, že na hranicích jednotlivých uměleckých médií žijí příšery, které vyřezávají příchozím lidem jejich jazyk. Výřečnost těchto výtečníků je pak omezena na poukazování směrem k hranicím toho či onoho média. David Vojtuš však patří k těm, kteří si berou za své opomíjená média a zaprášené techniky. Jsou mu výzvou a možností.

Donesly se ke mně stížnosti, že jisté objekty Davida Vojtuše mají estetické charakteristiky Petriho misky s poněkud zamřelou existenciální sedlinou a ornamentálními glitchy. Dodávají, že tak odcizují vybrané výtvarné postupy jejich historickým souvislostem.

V uměleckých kuloárech kolují řeči, že David Vojtuš nahrazuje spotřebovanou technickou funkčnost předmětů a vynalézá pro ně novou estetickou. Buduje tak jakési totemy pro kmen technologických inovací, kdy základním emocionálním nastavením jeho členů je melancholie, neboť na výspě tohoto světa již předjímají budoucí možné konce. Stesk rituálů.

There are rumours in artistic corridors that David Vojtuš replaces the consumed technical functionality of objects and invents a new aesthetic for them. He thus builds kinds of totems for a tribe of technological innovations, where the basic emotional setting of its members is melancholy, because they already anticipate possible future ends on the island of this world. Nostalgia of rituals.

 

Ve feedu pod parametry displeje dštili zlí jazykové neblahé pomluvy na dílo Davida Vojtuše. Krom mnohých jiných a často zlovolnějších i tuto: údajně usvědčuje naši praxi z progresivismu a naše ideje ze zpátečnictví.

 

Typ: Smart YT

Operační systém: Libero

Modelový rok: 2021

Multimediální funkce

Herní režim (Art:):):):):), VRR (Variable Refresh Rate), Přehrávání ze US, Nahrávání na EU, Základní mód – koloběh

SMART funkce

HbbTV, Chytrý ovladač, Mighty Google, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč, Multi-tasking, Přehrávání 360° videa

Aplikace Concept Art+, YouTube, Global Warming TV, OOO GO, Formalism Live, Steampunk Link, Voyo, Pear TV

 

Připojení

Bezdrátové připojení WiFi , Blue Noses, Párování (stádium zrcadla), Apple AirPlay, DLNA

Vstupy a výstupy HDMI

HDMI 4×

USEU 2× + 2x

Tunery

Typ tuneru DVB HEVC V2, nonbinární

Barva: Různá dle PVC a hloubky řezby.

Zvuk

Výkon reproduktorů: Inkluzivní ticho

Energetický štítek 2021

Spotřeba v SDR režimu 184/1000h

Energetická třída v SDR režimu LGBTQ+

Spotřeba v HDR režimu 203/1000h

Energetická třída v HDR režimu GDPR

POMOZTE OSTATNÍM PŘI VÝBĚRU!

NAPIŠTE RECENZI!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *