Artalk.cz

TS: Monika Kubínska a Jana Farmanová v GJK

Monika Kubínska a Jana Farmanová: One Table a Nájdené v zápisníku / Kurátorky: Monika Kubínska a Jana Farmanová / Synagóga – Centrum súčasného umenia, Trnava / 27. 5. 2021 – 4. 7. 2021

Galéria Jána Koniarka v Trnave v spolupráci s autorkami pripravila od 27.05.2021 do 04.07.2021 happening ONE TABLE  a výstavu s názvom Nájdené v zápisníku.

Titul výstavy: One Table a Nájdené v zápisníku

Autori: Monika Kubínska a Jana Farmanová

Miesto konania: Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Kurátorky: Monika Kubínska a Jana Farmanová

Trvanie výstavy:  od 27. 5. 2021 do  4. 7. 2021

Projekt ONE TABLE vznikol z iniciatívy a pod autorským vedením maliarky a konceptuálnej umelkyne Moniky Kubínskej. Zámerom projektu je iniciovať reflexiu nad spolupatričnosťou, významom komunikácie, ľudskej interakcie a spoločného prežívania prítomného okamihu. S týmito intenciami autorka v predchádzajúcich edíciách tohto projektu prizvala za jeden stôl rôzne umelkyne. To bolo smerodajným aj pre samotný formát projektu, ktorý osciluje na pomedzí kolaboratívnej site-specific inštalácie, happeningu, rezidencie a otvorenej výzvy na spôsob „carte blanche“. Za jeden stôl si tento rok autorka pozvala maliarky Janu Faramanovú a Júliu Mrvovú, pričom jedno miesto necháva voľné aj pre diváka. Spoločnými menovateľmi ich prác sú snaha uchopiť naratív osobnej a spoločenskej  histórie a mytológie,  snaha o osobné a umelecké oslobodenie, ale rovnako aj snaha o zachytenie genia loci určitých miest a priestorov. Autorky si sadnú za jeden stôl v priebehu mesiaca jún, kedy budú môcť diváci nahliadnuť do ich kreatívneho procesu, pričom sa vytvorené diela stanú priamou súčasťou výstavy. Rovnako budú mať diváci možnosť diskutovať s autorkami nie len o umení. Predchádzajúce edície tohto projektu sa odohrali v At HomeGallery Synagóga Šamorím 2018, Kunstverein, Anne-Kapelle Passau 2019, Nová synagóga Žilina 2020, Nástupište 1-12 Topoľčany 2020, kde sa stretli s veľkou odozvou od návštevníkov.

Súbežne s projektom ONE TABLE prebehne aj výstava malieb Moniky Kubínskej a Jany Farmanovej s názvom Nájdené v zápisníku. Pôvodné veže trnavskej synagógy sa na určitý čas stanú neoddeliteľnou súčasťouinštalácie akoby vznášajúcich sa obrazov autorky Moniky Kubínskej. Samotné obrazy predstavujú letiace motýle a zároveň sú teda aj metaforou pre životné cesty, ako aj symbolom znovuzrodenia, premeny, divu života a duší zosnulých a ich nesmrteľnosti. S témou pamäte pracuje aj druhá autorkina inštalácia, ktorá pokračuje na balkóne synagógy, kde je možné vidieť rodinné látky pripomínajúce filmový pás, do ktorých autorka vkomponovala vlastné maľby a kresby.

Vystavené diela Jany Farmanovej vizualizujú spomienky „na mamu“ ako na princíp Veľkej matky, ideálnu a idealizovanú do podoby maľovaného objektu, ktorý odkazuje na previazanosť človeka so svojím vnútorným dieťaťom a idealizovanou záhradou detstva akoby symbolom matky. Objekt ”Pod maminou sukňou” pozýva diváka do imaginárneho stanu, alebo veľkej maminej sukne. Prvotný význam týchto objektov sa  pre autorku sformuloval pri jej zážitku regresnej terapie a pri jej spomienke na návštevu Osvienčimu. Tieto mentálne mementá, ktoré ňou hlboko otriasli v nej akcentovali dôležitosť a potrebu ochrany, nádeje a spomínania. Pod maminou sukňou je tiež ozvenou Mariánskeho plášťa, ale tiež aj zážitkom a skúsenosťou ktorá existuje naprieč kultúrami a náboženstvami.

Druhá časť výstavy, inštalovaná v ženskej galérii synagógy je výberom z jej najnovšej maliarskej tvorby. V súvislostiach s umiestnením v ženskej časti synagógy autorka vybrala maľby na veľkoformátových plátnach odkazujúce na miesto domova, miesto plné predmetov a na zátišie všednosti, ktoré je ale zároveň miestom slnečných lúčov, ticha a koncentrovaného pohľadu do svojho ja uprostred povinnosti. Taktiež vybrala obrazy slobody duše vyjadrené v postavách žien bez znakov identifikácie, odpútaných od fyzikálnych zákonov, ktoré môžu byť protipólom toho, čo sa od žien vyžadovalo v náboženskej, či spoločenskej konvencii.

Autorky predstavujú na výstave práce, ktorých spoločným menovateľom je expanzia mimo redukovanú plochu obrazu. Ich maliarske kompozície sú doslova budované na architektonickom pôdoryse synagógy. Divákom predkladajú široké polia obsahových výkladov a zakódovaných posolstiev. Na výstave sa objavujú aj fragmenty z ich ostatnej spoločnej výstavy ,,Radosť pokrvnosť“.

Projekt One Table a výstava Nájdené v zápisníku budú prebiehať od 27.05.2021 do 04.07.2021 v Synagóge – centre súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava.

Monika Kubínska Umenie je pre ňu túžba po slobodnom vyjadrení. Inšpiruje ju aj práca s priestorom, ktorý má dušu, proporcie, vôňu, ktorý v sebe nesie historickú stopu. To sa premieta aj do intermediálnych projektov, na ktorých pracuje spoločne s manželom, ako umelecký pár. Každý z nich rozvíja svoj vlastný výtvarný program. V roku 1997 získali štipendium Jackson Pollock Foundation v New Yorku.

Jana Farmanová sa od konca 90. rokov 20. storočia, kedy vstúpila na umeleckú scénu, venuje výlučne figurálnej maľbe. Je to intuitívna a emotívna maliarka, ktorá svoj umelecký program postavila na osobných, nesprostredkovaných zážitkoch. Zaujíma ju predovšetkým žena a témy súvisiace s jej svetom. Vo svojich obrazoch reflektuje otázky medziľudských vzťahov, vrátane vzťahu matky a dcéry, ale aj domova, identity, osobnej či kolektívnej pamäte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *