Artalk.cz

Podle rady památek by se měl stavební zákon vrátit k přepracování MMR

Stavební zákon, který dnes schválila Sněmovna, porušuje ochranu kulturního dědictví a mezinárodní smlouvy o ochraně památek, domnívá se Český národní komitét ICOMOS (Mezinárodní rady památek a sídel). Zákon, který dnes schválila Sněmovna, by se měl podle komitétu vrátit k přepracování ministerstvu pro místní rozvoj. „Pokusíme se apelovat na Senát, aby veřejný zájem ochrany památek nadřadil nad zájmy developerské lobby,“ sdělil dnes ČTK prezident Českého národního komitétu ICOMOS Václav Girsa.

ICOMOS proti zákonu vystupoval po celou dobu jeho příprav. Přijetím zákona ČR podle Girsy porušuje mezinárodní dohody, k nimž přistoupila. Dříve také uvedl, že zákon při projednávání ve Sněmovně ztrácí ochranu veřejných zájmů v oblasti péče o kulturní dědictví, kterou obsahoval vládní návrh zákona. Proti sněmovním úpravám protestoval dříve také ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Pro nový zákon dnes oproti němu hlasovali tři jeho straničtí kolegové vedle poslanců ANO a SPD.

Nová předloha má nahradit dosavadní zákon z roku 2006. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ho od začátku prezentuje především jako předlohu, která v ČR zrychlí stavební řízení. Má také díky digitalizaci ulehčit lidem komunikaci s úřady.

„Zákon byl schválen ve zmatku a je teď téměř nemožné jej hodnotit. Trváme však na nutnosti zachování principu stávající míry ochrany kulturního dědictví, nelze akceptovat její oslabení ani v ochranných pásmech,“ uvedl dnes Girsa.

Před změnami stavebního zákona ve Sněmovně už dříve opakovaně varoval i ministr kultury, vzbuzovaly v něm obavy, že ze zákona zmizí i to minimum, které bylo dohodnuto ohledně památek a kulturního dědictví. Také varoval před prostorem pro korupci, který je podle jeho slov enormní.

Dnes ve Sněmovně kritizoval především absenci požadavku na přímé denní osvětlení a přímé větrání v definici obytné místnosti. Kvůli tomu zákon odmítli podpořit poslanci KSČM. Zaorálek mluvil o kultuře bydlení, v dalším případě zase o kultuře krajiny, kdy kritizoval, že mobilní domy budou moci být vyňaty ze schvalování. „To znamená, že se mohou objevit kdekoli, v rekreačních plochách, které mohou být i památkově chráněné. Třeba v lednicko-valtickém areálu se nám zítra může objevit takový obytný dům,“ řekl. „Znešvařuje to krajinu a dokonce i sídla. Těžko potom pro to můžu zvedat ruku,“ dodal.

ICOMOS dříve varoval před tím, aby se integrovalo rozhodování o památkové péči do stavebních úřadů a apeloval na to, aby stanoviska orgánů státní památkové péče zůstala závazná, a to i v ochranných pásmech. Upozorňoval také na to, že pokud budou rozhodnutí týkající se památek vydávaná automaticky, nastane ničení kulturního prostředí, navíc se tím otevře nebývalý prostor pro korupci. Automatické vydávání stavebního povolení nakonec v zákoně není.

„Nejlépe by bylo zákon vrátit k přepracování ministerstvu pro místní rozvoj tak, aby neporušoval ochranu kulturního dědictví České republiky a mezinárodní smlouvy o ochraně památek, včetně ohrožení kulturního dědictví rizikem fyzické likvidace,“ uvedl Girsa dnes.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *