Artalk.cz

do 7. 6. 2021 / Galéria Mesta Bratislavy vyhlasuje výzvu na novú vizuálnu identitu

Výzva! Vizuálna identita a grafické služby pre Galériu mesta Bratislavy 2021–2022 / Galéria mesta Bratislavy / Bratislava / do 7. 6. 2021

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY VYHLASUJE VÝZVU NA NOVÚ VIZUÁLNU IDENTITU

Stretneme sa v GMB! Už 60 rokov je základným poslaním Galérie mesta Bratislavy systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia, ďalej ich prezentovať verejnosti formou výstav, stálych expozícií, vedecko-výskumnej, vzdelávacej a edičnej činnosti v dvoch palácoch, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11 a Pálffyho palác, Panská 19.

V najbližších rokoch GMB čakajú ďalšie výzvy, fyzická rekonštrukcia palácov, debarierizácia priestorov, oživenie stálych expozícií, vznik nových miest na trávenie voľného času a na odbornú prácu. GMB sa chce postaviť svojim konaním zodpovedne a motivujúco k téme ochrany životného prostredia a otvoriť sa spolupráci s inými subjektami, inštitúciami, organizáciami, miestami.

GMB je už dlhé roky rozpoznateľná logom, ktoré vytvoril Miroslav Cipár, autor najdôležitejších slovenských log. GMB vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na tvorbu novej vizuálnej identity a grafické služby na rok 2021 – 2022. Výzva je určená pre profesionálky a profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, fyzické aj právnické osoby.

Výzva bude prebiehať v dvoch kolách, pričom prvé kolo pozostáva zo zaslania portfólia relevantných prác. Do druhého kola na základe hodnotenia odbornej komisie postúpia 4 finalisti, ktorí vypracujú návrh na vizuálnu identitu s použitím súčasného loga GMB na vybraných aplikáciách. Víťaz druhého kola pre GMB vypracuje vizuálnu identitu, vrátane dohodnutých aplikácií, bude sa dizajnérsky podieľať na tvorbe novej webstránky inštitúcie v spolupráci s oddelením Inovácií magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a bude poskytovat grafické služby v rokoch 2021 a 2022.

Predpokladaná hodnota zákazky pre víťaza je 19 000 €, plánovaná je spolupráca do decembra 2022. S víťazom bude podpísaná rámcová dohoda.

Svoje portfóliá a všetky potrebné podklady do 1. kola výzvy posielajte na adresu pr@gmb.sk do 7. júna 2021 do 10:00.

Členovia odbornej poroty:

Zuzana Lednická – grafická dizajnérka

Pavlina Morháčová – grafická dizajnérka

Martin Bajaník – grafický dizajnér

Katarína Trnovská  riaditeľka Galérie mesta Bratislavy

Zuzana Ivašková – vedúca oddelenia kultúry magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy

Odborný garant: Únia grafických dizajnérov Slovenska

Harmonogram predkladania ponúk:

1 kolo: Vyhlásenie verejného obstarávania: 18. máj 2021

Termín na odovzdanie podkladov do 1. Kola: 7. jún 2021 do 10:00 ráno

2 kolo: Termín na odovzdanie návrhov do 2. Kola: 12. júl 2021  do 10:00 ráno

Všetky podrobné informácie nájdete tu: Výzva na predkladanie ponúk – Vizuálna identita pre Galériu mesta Bratislavy

Prílohy:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka

Príloha č. 2 – Prihláška do súťaže návrhov a čestné vyhlásenie

Príloha č. 3 – Logo manuál GMB

Príloha č. 4 – Identita GMB

Príloha č. 5 – Rámcová dohoda o poskytovaní grafických služieb

Viac informácií nájdete na našom webe.

http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/vyzva-vizualna-identita-gmb

Kontaktná osoba:

Mgr. Zuzana Novotná

Manažérka pre publicitu / Manager PR

tel.: + 421 949 012 637

e-mail: pr@gmb.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *