Artalk.cz

TZ: Tři nové výstavy v Oblastní galerii Liberec

V pátek 14. května 2021 se v Oblastní galerii Liberec otevírají tři nové výstavy. Intervencí #25 Baptiste Charneuxe zahajuje letošní přehlídka finalistů Cen Jindřicha Chalupeckého. Expresivní portréty v díle Oskara Kokoschky a jeho současníků i paralely v tvorbě dnešních umělců nachází výstava Oskar Kokoschka a blízké tváře v Grafickém kabinetu. Slovenští výtvarníci Denis Kozerawski, Peter Sit a Andrej Žabkay sdružení v kolektivu APART se pak v prostoru galerie –1, ve výstavě nazvané příznačně OXIGEN, zabývají naléhavými výzvami dnešní současnosti, jako je budoucnost současné podoby práce, naší existence v období antropocénu a postojů, které zaujímáme v současné klimatické krizi a období hrozících environmentálních katastrof.

Díky zlepšení pandemické situace se po téměř pětiměsíční uzavírce letos 4. května otevřely prostory galerie pro veřejnost. V pátek 14. května pak Oblastní galerie Liberec zahajuje letošní návštěvnickou sezónu zpřístupněním nových výstav. „Tři projekty, jimiž se po mnohaměsíční vynucené covidové přestávce vracíme k standardnímu fungování galerie, překračují svým významem regionální i republikový rámec. Vážím si spolupráce se Společností Jindřicha Chalupeckého, díky níž můžeme v Liberci představit mladého výtvarníka Baptiste Charneuxe, který navazuje na to nejaktuálnější z tradice meziválečného francouzského surrealismu,“ říká ředitel Oblastní galerie Liberec Pavel Hlubuček. A pokračuje: „S radostí vítám tři vynikající slovenské výtvarníky, Denise Kozerawského, Petera Sita a Andreje Žabkaye, kteří právě v naší galerii bilancují devět let své tvůrčí činnosti, dalece přesahující hranice výtvarného umění. A konečně, ve skromných podmínkách grafického kabinetu jsou nyní na vzácných litografiích k vidění expresivní zobrazení lidské tváře v dílech Oskara Kokoschky a jeho vrstevníků v nečekaných souvislostech.“

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého – Intervence #25 (do 26. září 2021)

Intervence finalistů Cen Jindřicha Chalupeckého do prostoru galerie pokračují číslem #25. Baptiste Charneux, finalista z roku 2019, dlouhodobě působí mezi Francií, Českou republikou a Belgií. Pro výstavu v Oblastní galerii Liberec vytvořil novou sérii keramických soch doplněných o kovové a skleněné komponenty, volně inspirovaných básněmi Claude Cahun Aveux non avenus z roku 1930. Objekty na hraně uměleckého artefaktu a předmětů zdánlivě přírodní povahy přinášejí do galerijního prostředí ozvěny mechem a lišejníkem obrostlých stromů z listnatých lesů severovýchodní Francie. „Diváci mají na výstavě Lichen, tedy lišejník, možnost pozorovat tenkou hranici mezi uměleckým artefaktem a přírodním materiálem, na které umělec v případě jeho nejnovějších sochařských realizací balancuje,“ říká k výstavě kurátorka ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého, Veronika Čechová.

Oskar Kokoschka a blízké tváře (do 5. září 2021)

Grafický kabinet je věnován výstavě kurátorky Evy Bendové Oskar Kokoschka a blízké tváře. Portrét jako nadčasové téma umění a jeho dějin i možnosti zachycení tváře kresbou představí v kresebných variantách expresivního portrétu jak v litografiích Oskara Kokoschky, tak i umělců jemu výrazově blízkých. Oskar Kokoschka, který v ostré výrazné kresbě zachycuje známé i méně známé vzdálené osobnosti, se soustředí na prožitky, gesta i komplexní charakter jedince. Nebojí se nadsázky. Vystihuje výrazné rysy tváře, povahu člověka i konkrétní osobní prožitek, jakým je například poslech hudby. Používá prostředky, které jsou v moderním umění nadčasové. Umělci německého okruhu a Kokoschkovi současníci v černobílé zkratce mohou mít blízký přístup, existenční situace se zrcadlí lidem ve tváři. Nadčasovost přístupu reprezentují výrazné osobnosti současné umělecké scény, pro něž je expresivní portrét klíčovým tématem tvorby. Kromě několika časových rovin dokládající univerzální jazyk kresby a umělecké expresivní zkratky výstava upozorňuje na bohatství fondů českých galerií. K výstavě vychází malý katalog, v němž litografie umělce budou dány do kontextu s blízkými přístupy současného umění. Vystavena budou díla z fondů Oblastní galerie Liberec, Západočeské galerie v Plzni, Národní galerie v Praze a díla současných umělců.

OXIGEN / APART Collective – Denis Kozerawski, Peter Sit, Andrej Žabkay (do 22. srpna 2021)

Slovenský umělecký kolektiv APART ve svých projektech překračuje hranice mezi uměleckou tvorbou, kurátorskou, publikační a teoretickou činností i řadou dalších institucionálních aktivit. Uskupení s řadou obměňujících se členů získalo v posledních letech výraznou pozici nejen v rámci slovenské, ale i středoevropské umělecké scény.

Mezi témata zajímající toto uskupení patří především otázka společenské zodpovědnosti umělce, tvůrčí dialog se zásadními tezemi současného filozofického a kritického myšlení i dnes tak aktuální ekologická problematika. Výstavní projekt APART kolektivu pro prostor –1 v Oblastní galerii Liberec je pojatý jako tvůrčím přístupem uchopená retrospektiva několika zásadních realizací tohoto uskupení. „Divák by mal mať pocit, že sa prechádza výskumom, ktorý sme vyvíjali posledné obdobie,“ říká jeden z vystavujících umělců Peter Sit. „Inštalácia bude dosť senzorickým zážitkom, ktorý bude obsahovať vône, rôzne farebné svetelné inštalácie a na emócie útočiace zvukové diela.“ Zájem autorů o kritické problémy současného světa se odráží v jejich ohledávání možností i limitů sociální utopie a syntézy umělecké tvorby s běžnou realitou.

Dramaturgie výstav i dalších akcí pro veřejnost je v letošním roce stejně jako v ostatních kulturních institucích i v Oblastní galerii Liberec ovlivněna současnou pandemickou situací a s ní spojenými bezpečnostními opatřeními. Přesto galerie připravuje pro nadcházející sezónu bohatý a zajímavý program. „Každý návštěvník, ať už vyznavač toho nejnovějšího na výtvarné scéně, nebo naopak konzervativní milovník klasického výtvarného projevu, by u nás měl najít něco, co ho zaujme a osloví. A to je také směr, který budeme chtít udržet i v budoucnu,“ uzavírá ředitel galerie Pavel Hlubuček.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *