Artalk.cz

TZ: Ester Sabik v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí

Ester Sabik / Křehkost bytí a ateliér živé hmoty / kurátor: Leszek Wojaczek  / Galerii Sýpka / Valašské Meziříčí / 11. 5. – 13. 6. 2021

Ester Sabik v Galerii Sýpka představí nově vytvořenou sérií fotografií zabývající se otázkou nevědomí a křehkosti bytí. A zároveň ve svém ateliéru živé hmoty otevírá otázku živosti, nevědomí a podvědomím. Součástí instalace budou také křehké a pomíjivé objekty, živý obraz a video dokreslující cyklus života, smrti a zrození. Výstava bude přístupná od úterý 11. května až do 13. června 2021.

Mladá slovenská výtvarnici Ester Sabik pracuje převážné s analogovou fotografií, ale setkáváme se v její tvorbě i se site specific instalacemi, performance, videem či křehkými objekty.

Ve své tvorbě vychází zejména z osobní zkušenosti, z bezprostředního pozorování přítomného a ​​prožívaného. Zkoumá otázku duševního života, podvědomí a nevědomí a my jako diváci jsme konfrontováni s křehkostí života. U vystavených fotografií vnímáme něžnou poetiku a symboliku současného světa. Zároveň díla zaznamenají introspekci, zpomalení a zároveň uzavření a reflexi kterou jsme si všichni během pandemie prožili. V obrazech se odehrává mnoho silných emocí, vnitřních pocitů, bolest a křehkost. Ve fotografiích často zachycuje gesto, které vychází ze silného vnitřního impulsu člověka a také opakovaně zaznamenává proces bytí u živých organizmů a sleduje pomíjivost a cyklus žití.

„Fascinuje mě křehkost přítomného okamžiku. Přes fotografii zkoumám život a smrt a nekonečné kreativní napětí mezi nimi. Cítím důležitost v ukazování a šíření citlivosti vůči Přírodě. V tvorbě často dávám prostor na nový život věcem, které už svou hlavní funkci naplnili, stejně jako vidím krásu i tam kde bychom ji primárně nehledali. Svou roli jako umělce vnímám právě v šíření citlivosti vůči přírodě kolem nás i v nás. Vytvářím živé obrazy za pomocí plesnivějící organické hmoty, a ty ve své absolutní podstatě odkazují na oduševnělost přírody, na přirozený nekončící koloběh – život-smrt-život.“, přiblížila svou tvorbu Ester Sabik

Autorka se ve své tvorbě zaobírá otázkou duše a oduševnělosti světa. Její fotografie mají něžnou poetiku a symboliku, často až existenciálně konotaci odkazující k archetypům, ke kořenům, k fundamentálním veličinám jako jsou světlo, čas a hmota.

„Mou prací se snažím rozšířit povědomí o komplexnosti světa, o jemných mechanismech vícevrstvých vztahů, o tom, jak je všechno se vším propojené a postoupne transformující. Uvědomuji si, že to, co tvaruji, tvaruje mě, a tak se tento vztah tvůrčího procesu nachází v rozpínajícím se kruhu. Ten ovšem není jen mým osobním kruhem tvořícím sebe sama. Je to kruh tvořený kolektivní zkušeností, který zároveň kolektivní zkušenost tvoří“, dodává autorka.

Ester Sabik je absolventkou Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě na katedře fotografie a nová média. V roce 2018 absolvovala semestrální stáž na Francouzské École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles. V roce 2020 byla její tvorba zahrňte do Holandské publikace Fresh Eyes o 100 vycházejících fotografických talentech Evropy. Svou tvorbu vystavovala na mnoha kolektivních i samostatných projektech na Slovensku, v Čechách, v Polsku, Francii, Itálii i v Nizozemsku. Její fotografie se nacházejí v soukromých sbírkách, ale najdeme je například i na obálkách knih od vydavatelství INAQUE. V roce 2017 získala ocenění v soutěži Slovak Press Photo za sérii Metamorphosis of Beauty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *