Artalk.cz

TS: Unseen – AGF: Manuál Na Individuálne a Kolektívne Cvičenia Na Počúvanie

Unseen – AGF: Manuál Na Individuálne a Kolektívne Cvičenia Na Počúvanie

AGF: #SONICWILDERNESS – MANUÁL NA INDIVIDUÁLNE A KOLEKTÍVNE CVIČENIA NA POČÚVANIE

Individuálne a kolektívne počúvanie, uvítanie disonancie, prejavovanie našej ľudskosti, predstavovanie si alternatívnych budúcností.

Manuál AGF pre individuálne a kolektívne počúvanie predstavuje niekoľko cvičení, aktivít a krátkych textov rozdielnych obtiažností a komplexností. Aj keď sú primárne zamerané na počúvanie, vnímanie a našu otvorenosť a schopnosť počuť, tiež krásne zapracovávajú elementy individuálnej i kolektívnej praxe a predstavivosti, čím sa stávajú viac než len “cvičeniami na počúvanie”.

Centrálnym a fundamentálnym princípom tohto diela je idea, že ľudia sú ako bunky jedného tela, že všetci sme členmi jedného ľudstva. Tieto cvičenia majú za cieľ nám pomôcť s objavovaním toho, čo táto skutočnosť znamená pre každého a každú z nás individuálne a pre nás všetkých kolektívne. Sme konfrontovaní/é s otázkami ako: Čo je to kolektívne počúvanie? Existuje vôbec? Ak áno, môže nám pomôcť premôcť pocity odlúčenia a izolácie, ktoré útočia na každého a každú z nás (hlavne počas pandémie)? Pod vedením AGF skúmame, ako nás počúvanie spája s hlbším vedomím seba, s ostatnými, s naším prostredím a s našou komunitou.

Vychádzajúc z diela Susan Bickford, AGF prepája prax počúvania so stavom “otvorenosti” – stavom mysle v ktorom sme citliví/é voči nášmu okoliu. Pocit bezpečia je nevyhnutným predpokladom ak sa chceme do tohto stavu mysle dostať. To je jedným z cieľov týchto cvičení, predovšetkým tých skorších. Sú veľmi krátke, nezávislé na lokalite alebo polohe, a pomáhajú nám vnímať naše okolie z inej, možno menej konfrontačnej perspektívy.

V konečnom dôsledku sa však veľká časť praxe AGF zaoberá predstavovaním si alternatívnych budúcností. Tu tomu nie je inak. Cez neskoršie zvukové meditácie a priestorové cvičenie na počúvanie rôznych zvukov v domácnosti sme vedení/é k tomu, aby sme čelili a uvítali okolitú disonanciu, aby sme strpeli a priam sa držali neakceptovateľného. Prijatím princípu #sonicwilderness a skúmaním jeho potenciálu možno budeme vedieť začať vnímať zvuk ako rastúcu entitu, ktorá iniciuje spojenia, ktorá rastie do decentralizovaných sietí operujúcich mimo rodovú binaritu. #zvukakorast je o iniciovaní kolaboratívnych praxí, o objavovaní zvukových realít a vytváraní feministických technológii.

Ďalším aspektom toho, že na seba necháme plynúť disonanciu je odpútanie sa od našich predpojatých predstáv o tom, čo znie dobre a – v širšej rovine – od toho, čo je od nás očakávané. Možnosti v tomto svete sú nekonečné, ale často sme obmedzovaní/é limitmi našej vlastnej imaginácie. Vytváranie, predstavovanie, snívanie; toto sú zásadne ľudské atribúty… V tejto dobe, kedy nás masové korporácie kŕmia obsahom, ktorý si myslia že vyžadujeme zatiaľ čo využívajú a ťažia z nášho fyzického a mentálneho úsilia a existencie, nie je potláčanie našej individuálnej a kolektívnej predstavivosti len náhodným vedľajším účinkom, ale jedným z ich zásadných cieľov. Ak si vieme predstaviť alternatívy, ak môžeme snívať o budúcnostiach, ktoré sú dnes za hranicami možného, ak sme schopní/é vytvárať technológie a metódy, ktoré sa nepodriaďujú statusu quo – toto sú akty, ktoré nie len vytvárajú možné pozitívne budúcnosti pre nás všetkých (čo je samo o sebe krásne), ale tiež v každom jednom a každej jednej z nás živia to, čo nás robí človekom.

(Adam Badí Donoval)

#sonicwilderness si môžete pozrieť tu >> unseen.help
Projekt môžete taktiež sledovať na InstagrameFacebooku. 

Projekt Unseen vzniká pod záštitou vydavateľstva Skupina, v spolupráci s platformou Terēn: pole performativního umění. Projekt z verejných zdrojov podporili Fondu na podporu umenia FaVU VUT 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *