Artalk.cz

TS: Agustin Genoud

Agustin Genoud: Trans-synthetic Vocalities / Unseen / online

AUGUSTIN GENOUD: TRANS-SYNTHETIC VOCALITIES

„Prvým nástrojom nebola palica, ostrý kameň ani koleso. Prvým nástrojom bol ľudský hlas.“

Toto je prvá veta workshopu Trans-Synthetic Vocalities, ktorý Agustin Genoud vytvoril pre Unseen. Táto veta odhaľuje, že Agustin Genoud vníma ľudský hlas ako nástroj, prostredníctvom ktorého sme dokázali dosiahnuť našu ľudskosť. V minulosti boli hlasy a s nimi spájané vokálne techniky zásadné v takmer každej sfére individuálnej či kolektívnej existencie, a tým pádom aj v konštrukcii našich obrazov samých seba: cez hudbu naprieč tisícročiami, cez modlitby, cez reč ako médium na prenos zreteľnej komunikácie.

O čo sa workshop Trans-Synthetic Vocalities, prostredníctvom zhruba 45-minútového videa vytvoreného špecificky pre Unseen, snaží je prevrátenie tohto princípu na hlavu. Vytváranie nových, ne/post-humánnych hlasov prostredníctvom decentralizácie vokálnej konštrukcie od ľudskej subjektivity. Najprv skrz telesné a neskôr cez hlasové cvičenia a naťahovania sme vedení k zabudnutiu na falošné dichotómie, ako „vnútri/vonku“ alebo „elektronické/organické“ a k odpútaniu sa od akýchkoľvek očakávaní, ktoré od svojho hlasu máme. Samotný vokálny trakt je komplexným nástrojom syntézy, ktorý môže byť využitý na tvorbu modulárnych zvukových dizajnov.

Zároveň je veľký dôraz kladený na starostlivosť a kultiváciu hlasu a tela a na lepšie porozumenie vokálneho aparátu, jeho zdravie a údržbu. Explorácia zvukov samohlások a spoluhlások je využívaná na testovanie limitov každého jednotlivého vokálneho traktu. Je od nás požadované, aby sme sa zastavili a preskúmali každý jeden moment nepohodlia alebo bolesti. Postupom času presúvame našu pozornosť na inherentné zvukové možnosti rôznych častí nášho vokálneho traktu. Sme vedení k tomu, aby sme si začali uvedomovať ako tvar našich úst, pozícia nášho jazyka, či pohyb nášho tela vplýva na zvuk, ktorý vydávame. Akékoľvek nové doplnky, či už ruky, mikrofón alebo iné „externé“ technológie vnímame ako rozšírenie tohto komplexného zvukového aparátu, ktorým je náš hlas. Nie je „vnútri“ ani „vonku“. Sme usmernení k vytváraniu zvukov, ktoré „nie sú typické pre humanoidné vokálne možnosti“ a k vytvoreniu hybridného procesu s technológiou.

Samotné video je tu vnímané ako začiatočný bod pre ďalšie skúmanie a experimentáciu. Ak spievate málo alebo nikdy, tak toto je skvelý moment na vedomé a zdravé, no stále prieskumné spoznanie svojho hlasu. Ak ste speváčka alebo spevák so skúsenosťami, tak tento workshop vám pomôže cvičiť od základov a prehodnotiť vzťah medzi vaším hlasom, telom a technológiou veľmi jedinečným spôsobom.

(Adam Badí Donoval)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *