Artalk.cz

TS: Terézia Krnáčová v Rozkvet Gallery

Terézia Krnáčová: + / kurátor: Vlad Yurashko / Rozkvet Gallery / Banská Bystrica / 15. 4. – 11. 5. 2021 

Dielo Terézie Krnáčovej s názvom + je site-specific inštaláciou vznikajúcou v priestoroch Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici. Autorka na procesuálnom diele pracuje od  13. apríla.

Pri návšteve galérie sa stávame svedkami priebehu postupného pribúdania, narastania objemu a hustoty diela. Priestor galérie sa so vznikajúcim dielom transformuje a mení sa tiež divácka percepcia a fyzický pohyb v galérií.

Inštalácia je voľne inšpirovaná procesom prípravy nití na tkanie na krosnách, snovaním. Spôsob akým dielo vzniká vychádza z tradičných historických techník spracovania vlákna a výroby textílií. Autorka sa dlhodobo zaujíma o analógiu týchto procesov so sociálnymi mechanizmami. Techniku snovania popisuje ako najzložitejší úkon v tkáčskom remesle, pri ktorom je potrebná maximálna koncentrácia a trpezlivosť. Umiestnením inštalácie a svojskou transformáciou galérie sa snaží k sústredeniu, spomaleniu a koncentrácií naviesť aj diváka prechádzajúceho priestorom.

Terézia Krnáčová je multimediálna autorka.  V jej tvorbe zaujíma významné miesto spracovanie textilu, ona sama sa však striktne nevymedzuje ako textilná výtvarníčka. V dielach Teréziinho portfólia je evidentný otvorený a vedomý prístup k spracovaniu materiálu, k využitiu a posunu východiskových tradičných techník do experimentálnych polôh, inštalácie, objektu až diela participatívneho charakteru. Témy, ktorými sa zaoberá sa pohybujú od kultúrno-sociálnych  a psychologických aspektov (demonštrovaných napríklad aj na kultúrnej histórií textilu) až po globálnu a environmentálnu problematiku. Teréziinu tvorbu charakterizuje práca s výpovednou hodnotou materiálu, štruktúry. Citlivý prístup k vlastnostiam a podstate materiálu zohľadňuje aj význam samotného procesu vznikania diela a tiež úlohu, ktorú materiál zohrával v kultúrnej histórií ľudstva.

Autorka v roku 2019 ukončila štúdium v ateliéri Voľnej textilnej tvorby v priestore na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila študijných pobytov na Accademia di Belle Arti Bologna (Taliansko) a Vilnius Art Academy (Litva). V roku 2017 absolvovala rezidenčný program v Eleven art space (Starzach – Borstingen, Nemecko).

Medzi najdôležitejšie výstavy patrí samostatná výstava Legami –Sevens.bo, Bologna, Taliansko (2017) a účasť na skupinových výstavách: 11th From Lausanne to Beijing International Fiber Art Biennale, Beijing, China (2020), TexpoArt Dream – 5.th. International Triennial of Textile Art, „Victoria“ and „Theodor Pallady“ Art Galleries, Iasi, Romania (2020), Talente – Internationale Handwerkmesse Munich, Mníchov, Nemecko (2019), Asia – Europe 4, Textile Contemporain Fiber Art, TAMAT- Centre de la Tapisserie des Arts Muraux et des Arts du Tissu de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Tournai, Belgicko, Deutsches Textilmuseum Krefeld, Germany, Dronninglund Kunstcenter in Denmark (2019), “Textile Art of Today”, Danubiana – Bratislava, Poprad-Slovakia, Bielsko – Biala PL, Budapešť HU (2018), „Stitched II.“ Paradigm Gallery, Philadelphia, USA (2017)

Terézia žije a tvorí v Banskej Bystrici. O septembra 2020 je doktorandkou v ateliéri prof. Miroslava Brooša, akad. mal.

Michaela Šuranská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *