Artalk.cz

TZ: Mezinárodní konference věnovaná ochraně památek

Mezinárodní konference se bude věnovat ochraně památek

Mezinárodní konference Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století se zaměří na přístup k památkám, vývoj památkové péče a klíčová témata oboru v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Pořádá ji ve dnech 26. až 29. dubna online formou Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Národním památkovým ústavem a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR.

„Ochraně památek v tomto období a v daném regionu byla zatím věnována minimální pozornost. Hlavním důvodem nejspíše bylo, že takto zaměřené historické bádání vyžaduje mezioborový přístup, spolupráci památkářů s historiky i historiky umění. Rádi bychom konferencí učinili první krok tímto směrem,“ říká Kristina Uhlíková, jedna z organizátorek konference z Ústavu dějin umění AV ČR.

Ústav dějin umění AV ČR se dlouhodobě aktivně angažuje v teorii i praxi památkové péče, a to zejména v souvislosti s problematickými rozhodnutími o demolicích, či nevhodných rekonstrukcích významných objektů. Velmi často jde o stavby z druhé poloviny 20. století, které patří v současné době mezi nejohroženější.

„Ústav pro studium totalitních režimů touto konferencí pokračuje v interdisciplinární spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR. Zajímá nás středoevropský a evropský kontext památkové péče, úloha států a jednotlivých institucí v druhé polovině 20. století, a to jak v souvislosti s poválečnou situací a československou variantou komunistického režimu, tak specifika konkrétních zemí či oblastí,“ doplňuje Michal Sklenář z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Na konferenci zazní přes 30 příspěvků od vystupujících nejen z Česka a Slovenska, ale i z Německa, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska a USA.

Úvodní přednášku s názvem Alchymie památkové péče v poválečném Československu: aktéři, struktury a zajišťování mobiliáře v době hromadného vysídlení a vyvlastňování přednese profesorka Cathleen M. Giustino z Auburn University v USA v pondělí 26. dubna v 17.30.

Jednotlivé konferenční sekce se budou věnovat tématům architektury a urbanismu, legislativnímu ukotvení památkové péče, památkové péči ve vztahu k proměnám ve společnosti i osudům sakrálních památek ve druhé polovině 20. století. Hlavním cílem konference je propojit památkářskou a historickou perspektivu tváří v tvář turbulentním politickým změnám druhé poloviny 20. století.

Konference se uskuteční online v českém a anglickém jazyce s tlumočením a bude živě vysílána na YouTube kanále Ústavu pro studium totalitních režimů.

Program celé konference je ke stažení na stránkách Ústavu dějin umění AV ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *