Artalk.cz

TZ: Reakce Spolku přátel Galerie Benedikta Rejta na otevřený dopis ředitelky Kateřiny Melenové

Paní ředitelko,

Spolek, jak vyplývá již z jeho názvu, je spolkem přátel Galerie Benedikta Rejta, tedy kulturní instituce a idejí, na kterých byla galerie vybudována. Že nevíte nic o osobnostech jeho zakladatelů, o jeho dlouholeté činnosti a přesto se dopouštíte kategorických soudů, není jeho vina, ale Váš osobnostní deficit.

Spolek vznikl bezprostředně v zájmu ochrany Galerie proti hrozícím stavebním zásahům v rámci tzv. sanace spodní stavby. Tomu také odpovídalo složení zakládajících členů, tedy architektů a stavařů, kteří aktivně, s právní podporou paní doktorky Kervitcerové pomáhali odbornou pomocí s odvracením hrozeb neodborných zásahů. Dlouhodobý odborný zájem členů spolku o stavbu logicky přerostl v podporu činnosti Galerie pod vedením ředitelky PhDr. Alice Štefančíkové.

Jak víte z našeho vzájemného setkání při Vašem nástupu do Galerie, Vaše odborné předpoklady pro vedení muzea výtvarného umění, navíc tak vyprofilovaného, jako je Galerie Benedikta Rejta v Lounech, v nás vzbuzovaly obavy. Věřili jsme však, že se budete v prvních měsících svého působení s dosavadní činností galerie spíše seznamovat. Spolek tudíž nekomentoval Vaše konání, jakkoliv se dosavadní koncepci vymykalo.

Aktivity Spolku se týkaly výhradně vyhlášení a průběhu výběrového řízení, které organizovalo prostřednictvím současného vedení odboru kultury a památkové péče bývalé vedení Ústeckého kraje a nebyly určeny Vám, ale byly adresovány výhradně bývalému i současnému vedení kraje.

Nevíme, co z obsahu těchto dopisů považujete za invektivy, když vznikly ze stejných důvodů, se kterými se na hejtmana obracel i ministr kultury. Jistě je Vám známo, že otázka odůvodněnosti a regulérnosti výběrových řízení byla od jejich vyhlášení předmětem veřejné diskuse v tisku i odborné veřejnosti, kterou nevyvolalo Vaše jmenování, ani Vaše konkrétní počínání v galerii samé.

Jistě proto neupíráte Spolku právo na názor na opodstatněnost vyhlášení výběrových řízení, jejich průběh a výsledky. Řekněte proto jasně, co konkrétně z obsahu našich dopisů považujete za invektivy poškozující dobré jméno instituce. Nejste-li schopna rozlišit, co jsou podání Spolku, musíme vás upozornit, že ta jsou vždy identifikovatelná od jiných podání, kterými reagovaly další osoby jako osoby soukromé, případně jako zástupci organizací, jejichž jménem svá podání zasílaly.

Dovolujeme si Vás upozornit, že ani jeden z dopisů, případně z otázek v nich obsažených se nedotýkal činnosti instituce GBR, ale vždy a pouze jednání kraje. Vaše reakce ve formě otevřeného dopisu je proto více než přehnaná a zásadně pomýlená. Ostatně jako celá řada Vašich kroků a výroků, což není invektiva, ale prosté konstatování.

Nejste schopna rozlišit, co patří Spolku a co je pouze reakcí těch bývalých pracovníků galerie, přímo dotčených důsledky Vašeho jednání, případně vyjádřením osobního pohledu té veřejnosti, která výhrady k jednání kraje vyjadřuje dlouhodobě a v kontextu s ním posuzuje i jeho kroky ve výběrovém řízení. I oni jsou veřejností, nikoli však členy spolku.

Vnitřní věci galerie dosud nebyly předmětem našich podání, dokud se nedotýkají skutečností jako je právě Vámi zmiňovaná Koncepce GBR na roky 2021-2025. Proto jsme připraveni i k takové diskusi, pokud se jí budou ochotni účastnit i radní pro kulturu Mgr. Řehák a bývalá ředitelka PhDr. Štefančíková, zástupcům Spolku bude předem umožněno dostatečné seznámení s interním auditem a současným stavem objektu galerie a věcně odpovězeno na výše uvedené otázky, vyvolané Vaším otevřeným dopisem. Bez toho by se dialog omezil pouze na demagogické vnášení světla a vynášení pravdy.

Vyčkejme proto na výsledek projednání našich dopisů na jednání zastupitelstva ÚK 26. 4. 2021, o kterém nás informoval Mgr. Řehák a uvolnění opatření, která takové jednání nyní neumožňují.

S pozdravem

Tomáš Novotný,
místopředseda Spolku

Na vědomí:
Náměstek hejtmana pro kulturu Ústeckého kraje Mgr. Jiří Řehák, odbor kultury ÚK, Výbor pro kulturu a památkovou péči zastupitelstva ÚK, město Louny, kulturní komise města Loun, AMG, RGCR, MKČR, Archiweb, A2, Artalk, Culturnet, poradní sbor GBR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *