Artalk.cz

do 30. 4. 2021 / Přihlášky do doktorského studia na FAVU VUT

PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY DO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU NA FAVU VUT

uzávěrka přihlášek do 30. dubna 2021 

Doktorské studium na FaVU VUT, informace pro uchazeče pro akademický rok 2021/2022

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Výtvarná umění a umělecký provoz, forma studia prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 4 roky.

Doktorské studium na FaVU VUT je určeno všem, kteří úspěšně ukončili magisterské studium na vysoké škole a jejich výsledky v praktické a/nebo teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti umění a/nebo designu.

Podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronicky na internetové adrese www.vut.cz/eprihlaska v termínu do 30. dubna 2021 (včetně). Přihlášku je možné podat pouze k jednomu/jedné školiteli/školitelce.

Další informace ZDE: Doktorské studium, informace pro uchazeče – FaVU VUT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *