Artalk.cz

do 16. 4. 2021 / Artrooms Moravany 3

Artrooms Moravany 3: Budúcnosť kolesa / Otvorená výzva na prihlasovanie výtvarných projektov / do 16. 4. 2021

Artrooms Moravany 3: Budúcnosť kolesa

Medzinárodná umelecká výstava na tému udržateľnej osobnej mobility

Otvorená výzva na prihlasovanie výtvarných projektov

Počas júla až septembra 2021 sa uskutoční tretí ročník výstavy ARTROOMS MORAVANY, na ktorý je možné prihlasovať svoje výtvarné projekty. Projekty zamerané na tému udržateľnej osobnej mobility a dopravy budú posúdené odbornou porotou a vybrané projekty budú realizované a odmenené honorárom. Výzva je otvorená pre individuálne aj skupinové projekty profesionálnych výtvarných umelcov a umelkýň. Je možné prihlasovať staršie, už hotové diela, korešpondujúce s témou výstavy, ako aj novovznikajúce projekty. Výstava bude inštalovaná v interiéri kaštieľa a v exteriéri – na nádvorí a v anglickom parku. V prípade pretrvávajúcich pandemických opatrení (zatvorených interiérových výstavných priestorov), je plánované náhradné riešenie, pri ktorom bude výstava inštalovaná iba v exteriéri a následný výber vystavených diel bude zameraný na také, ktoré vydržia vonkajšie poveternostné podmienky. S ohľadom na tieto dve alternatívy realizácie výstavy je možné prihlasovať aj viac projektov jedným uchádzačom. Pevne však veríme, že bude možné výstavu zrealizovať v plnom rozsahu aj v interiéri kaštieľa.

Deadline na prihlasovanie projektov je 16. 4. 2021. Ďalšie podrobnosti k výzve nájdete nižšie v texte.

Téma:

V treťom ročníku výstavy Artrooms Moravany toto podujatie nadväzuje na ekologickú tému, ktorá bola pre výstavu ťažisková aj minulý rok. Tentokrát bol za tému výstavy zvolený udržateľný transport a osobná mobilita. Doprava je na Slovensku, rovnako ako v celom svete, veľkou ekologickou témou. Vedecké výskumy posledných rokov ukazujú, že pri snahe o riešenie klimatickej krízy je nutné radikálnym spôsobom redukovať emisie CO2, na ktorých má doprava zásadný podiel. V súčasnej dobe takmer 30 % všetkých emisií oxidu uhličitého v EÚ vzniká vďaka transportu ľudí a tovaru, pričom osobné autá sa na celkových emisiách vytvorených v doprave podieľajú až 60 percentami.

Ľudské telo je vďaka evolúcii principiálne prispôsobené pomalému pohybu prostredníctvom vlastnej sily. V minulom storočí sa však – vďaka modernizácii – spôsob ľudského pohybu zásadne zmenil. Od 70. rokov 20. storočia prevládla motorizovaná mobilita, najmä s využitím osobných automobilov. Vlastníctvo automobilu sa v súčasnej spoločnosti pokladá za samozrejmosť, pre niekoho dokonca nevyhnutnosť. Automobil býva často vnímaný ako statusový symbol. Táto situácia so sebou prináša nemálo problémov: znečistenie ovzdušia, premenu prírodného prostredia, zahltenie miest autami… Je jasné, že ďalšia expanzia motorizovanej dopravy neprinesie riešenie problémov, ale len ich vyostrenie.

Výstava s názvom Budúcnosť kolesa má ambíciu túto komplexnú tému predstaviť z perspektívy súčasného umenia. Výstava sa zameria na niekoľko okruhov, ktoré naznačujú negatívne aspekty osobnej mobility a paralelne aj navrhované riešenia: kritika automobilizmu a nadspotreby, ktorá je charakteristickým javom kapitalistickej spoločnosti, podpora hromadnej dopravy –  v meste aj medzi mestami (najmä železnica), propagácia cyklistiky a v neposlednom rade aj vyzdvihnutie  chôdze ako prirodzeného spôsobu ľudského pohybu. Pozitívne príklady riešení poskytujú východisko z krízy, zvyšujú kvalitu ľudského života a obecne života na planéte. Názov výstavy Budúcnosť kolesa humorne odkazuje k ďalšiemu vývoju ľudskej mobility, ktorá podľa súčasných poznatkov musí byť nasmerovaná ekologicky.

Kurátori: Lenka Kukurová, Milan Mikuláštík

Kuratorská spolupráca: Zuzana Sabová, Dominika Chrzanová

O mieste:

Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom slúžil od 70. rokov ako Domov slovenských výtvarných umelcov a architektov v správe Slovenského fondu výtvarných umení. V anglickom parku pri kaštieli boli rozmiestnené plastiky slovenských i zahraničných umelcov, ktoré tu vytvorili v rámci medzinárodných sochárskych sympózií. Od roku 2006 za nešťastných okolností kaštieľ chátral a plastiky sa z parku vytratili. V roku 2019 a 2020 sa tu uskutočnili rozsiahle výstavy súčasného umenia ARTROOMS MORAVANY, ktoré vznikli v spolupráci 4D Gallery, festivalu Hradby Samoty a občianskeho združenia Kaštieľ Moravany, ktoré kaštieľ po rokoch renovuje. Kaštieľ samotný disponuje troma podlažiami a pivničnými priestormi. V hlavnom vystavovacom objekte je k dispozícii približne 28 menších aj väčších nerekonštruovaných samostatných miestností.

Technické a organizačné deataily:

Diela budú vystavené prevažne v exteriéri – v parku, kde na ne budú pôsobiť poveternostné podmienky počas celého trvania výstavy. Areál je oplotený, na noc sa zatvára. Je preto nevyhnutné vytvoriť diela, ktoré budú s takýmito podmienkami počítať. Je zároveň možné vytvoriť diela do interiéru, jedná sa však o nerekonštruované miestnosti, ktoré nezodpovedajú galerijnému štandardu.

Trvanie výstavy od júla do septembra 2021.

Organizátori zabezpečujú:

  • Prepravu diela
  • Autorský honorár 150 €

V prípade site-specific diel a inštalácií novo vznikajúcich pri príležitosti tejto výstavy sa organizátor vynasnaží uhradiť aj časť materiálových nákladoov nevyhnutných pre vznik diela. Prosíme, dbajte pri výbere materiálu na jeho šetrnosť voči životnému prostrediu.

Spôsob prihlásenia:

Výzva je otvorená pre individuálne aj skupinové projekty profesionálnych výtvarných umelcov a umelkýň. Termín uzávierky zasielania projektov je 16. 4. 2021.

Projekty posúdi porota v zložení: Lenka Kukurová (teoretička a kurátorka), Milan Mikuláštík (umelec a kurátork Galerie NTK v Prahe) Dominika Chrzanová (kurátorka a kultúrna manažérka) a Zuzana Sabová (umelkyňa a kurátorka). Výsledky výberu budú oznámené do 26. 4. 2021.

Projekty sa prihlasujú výlučne elektronickou formou cez email na adrese: artrooms.moravany@gmail.com

Prihláška musí obsahovať:

  • Štrukturované CV a portfólio autora (pdf súbor s max 10 realizáciami alebo odkaz na webovú stránku autora)
  • popis projektu:
    koncept (ideové východiská)
    materiál a rozmer diela, spôsob inštalovania (či je vhodné do exteriéru)
    vizualizácia

S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať: artrooms.moravany@gmail.com

www.artroomsmoravany.sk

www.instagram.com/artrooms_moravany/

Hlavným finančným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *