Artalk.cz

Bienále Ve věci umění zveřejnilo kurátorský tým pro rok 2022

Nově vytvořenou kurátorskou pracovní skupinu tvoří Aziza Harmel, Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora a kolektiv tranzit.cz. Skupina bude během letošního a následujícího roku připravovat koncepci druhého ročníku bienále, který se uskuteční v létě roku 2022 v Praze. Vznik skupiny je výsledkem otevřeného výběrového řízení, do něhož se přihlásily tři desítky kurátorů a kurátorek z ČR i ze zahraničí. Tematické ukotvení chystaného bienále navazuje na současné diskuse o dekolonizaci uměleckých institucí a má ambici je rozvinout ve východoevropském kontextu.

Tým iniciativy tranzit.cz (Tereza Stejskalová, Veronika Janatková, František Fekete, Věra Janíčková a Max Dvořák) a kurátorský tým bienále na rok 2022 (Rado Ištok, Renan Laru-an, Piotr Sikora, Aziza Harmel)

„Vzhledem k tematickému rámci chystaného bienále pro nás bylo důležité vytvořit od začátku prostor pro dialog a spolupráci napříč nejrůznějšími sociálními, teoretickými, uměleckými a kulturními kontexty. Podařilo se nám zapojit do projektu kurátor(k)y a teoreti(č)ky z několika zemí, z nichž každý přináší unikátní perspektivu. Fenomén dekolonizace je aktuálně předmětem intenzivní debaty po celém světě, a i před evropskými kulturními institucemi tak vyvstávají zásadní otázky a výzvy, které nelze přehlížet. Projekt bienále založený na mezinárodní spolupráci by měl tyto zahraniční diskuse reflektovat, ale je pro nás klíčové, aby byl zároveň pevně ukotvený v lokálním kontextu. Kolektiv iniciativy tranzit.cz bude pevnou součástí kurátorské skupiny. Tímto krokem chceme narušovat zažité principy mocenské hierarchie, které jsou v rámci kulturních institucí často přítomné. Chceme také zdůraznit, že se v hodnotovém ukotvení bienále odráží rovnocenně práce celé instituce – nejen její kurátorská a programová, ale i produkční a organizační složka. Všechny jsou stejně důležité a vzájemně jen těžko oddělitelné,“ podotýká Tereza Stejskalová za kolektiv tranzit.cz.

Aziza Harmel (nar. 1985 v tuniském Tunisu) je kurátorka a publicistka. Spolupracovala mj. na festivalech Documenta 14 a Steirischer Herbst 2018. V roce 2019 se podílela na kurátorování putovního výzkumného programu Qayyem pro rozvoj individuálních a kolektivních kurátorských dovedností a znalostí. Program za dobu svého trvání vystřídal instituce Mass Alexandria (Alexandrie, Egypt), MMAG Foundation (Ammán, Jordánsko) a Atelier KIssaria (Tanger, Maroko). Harmel. Také spolukurátorovala 12. ročník afrického bienále fotografie Bamako Encounters, jediné africké přehlídky zaměřené na umění pracující s fotografií a technickými obrazy. Přehlídka se uskutečnila ve městě Bamako v Mali. Do kurátorského týmu kromě Azizy Harmel patřili i Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Astrid Sokona Lepoutier a Kwasi Ohene-Ayeh, a byla uvedena s podtitulem Steams of Consciousness (Proudy vědomí), s cílem otevřít bienále praxi přesahující hranice fotografie. Od ledna 2020 je Aziza Harmel součástí kurátorského týmu Kunsthalle Wien. Ve své práci se věnuje přízrakům, otázkám viditelnosti, utajení a veřejného tajemství. Žije a pracuje ve Vídni.

Rado Ištok (nar. 1989 ve Veľkém Krtíši na Slovensku) je kurátor, publicista a editor. Mezi lety 2018 a 2020 byl kurátorem Evropského projektu spolupráce 4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture, který proběhl v Umělecké kolonii v Nidě Vilniuské akademie umění v Litvě. Od roku 2018 je také projektový vedoucí diskursivní výzkumné platformy Spaces of Care, Disobedience and Desire, kterou řídí ve spolupráci s Marií-Louisou Richards a Natálií Rebelo za podpory umělecko-výzkumného fondu Královského institutu umění ve Stockholmu. Mezi jeho nedávné výstavy patří Ala Younis: High Dam: Modern Pyramid (2020, galerie VI PER v Praze), The Spectral Forest (2020, Nida Art Colony, Litva), Dalibor Bača: Behind the Scenes (2020, Galerie moderního umění v Hradci Králové), Jacqueline Hoàng Nguyễn: Black Atlas (2019, Július Koller Society v Bratislavě), Liquid Horizons (2019, tranzit.sk v Bratislavě), Other Visions (2018, Přehlídka filmové animace a současného umění PAF v Olomouci), I’m Fine, on My Way Home Now (2017, Allkonstrummet ve Stockholmu). Jako editor se Ištok podílel na připravovaném katalogu výstavy The Spectral Forest (plánované vydání 2021), umělecké knize Jacqueline Hoàng Nguyễn Crating the World (Athénée Press, 2019), elektronických publikacích Dwelling on the Threshold (Nida Art Colony, 2020) a Decolonising Archives (L’Internationale Online, 2016). Žije a pracuje ve Stockholmu.

Renan Laru-an (nar. 1989 v Sultan Kudarat, Filipíny) je výzkumník a kurátor. Působí jako koordinátor vztahů s veřejností a uměleckého rozvoje Phillipine Contemporary Art Network. Laru-an z dlouhodobé perspektivy zkoumá „nedostatečné“ a „umenšené“ obrazy a subjekty na rozhraní rozvojových a integračních projektů. Mezi jeho práce patří mj. Promising Arrivals, Violent Departures Marawi/Cotabato (pokračující), The Artist and the Social Dreamer (2017, Forecast Festival, Haus der Kulturen der Welt, Berlin) nebo Lightning Studies: Centre for theTranslation of Constraints, Conflicts and Contaminations – CTCCCs (2016/2018, Hangar / Lopez Museum / TPAM, Barcelona/Manila/Yokohama). Laru-an spolukurátoroval řadu festivalů a výstav, včetně šestého ročníku Singapore Biennale: Every Step in the Right Direction (2019), A Tripoli Agreement (2018, Sharjah Art Foundation, Sharjah), osmý ročník indonéského festivalu mediálního umění OK. Video (2017, Jakarta) a první ročník Lucan Assembly: PAMUMUHUNAN (Waiting for Capital) (2015, provincie Quezon). Jeho nezávislou výzkumnou praxi podpořila mj. Foundation for Arts Initiatives, the National Commission for Culture and the Arts a další organizace. Laru-an se jako editor podílel na sborníku Writing Presently (PCAN, 2019), který sdružuje aktuální texty věnující se současnému filipínskému umění. Mezi lety 2012 a 2015 vedl multidisciplinární, sebeorganizovanou platformu a „virtuální” organizaci DiscLab | Research and Criticism. Pracuje a žije střídavě v Manile a Sultan Kudarat.

Piotr Sikora (nar. 1986 v Krakově) je kritik a kurátor současného umění. Svoji magisterskou práci obhájil na Institutu dějin umění na Jagellonské univerzitě v Krakově. Je členem polské sekce Mezinárodní asociace výtvarných kritiků. Jeho kurátorská kariéra začala spoluprací s festivalem ArtBoom v Krakově mezi lety 2009 a 2015. Během let 2013 a 2015 Sikora působil jako ředitel sekce ShowOFF krakovského Měsíce fotografie a v letech 2013 až 2014 jako kurátor programu vizuálního umění prostoru Małopolska Garden of Arts v Krakově. Ve svých výstavních projektech často pracuje s politikou identit, stereotypy a předsudky týkající se takzvané střední Evropy (vratkého geopolitického pojmu, který popisuje prostor mezi bývalým východním a západním blokem). Sikora zkoumá vztahy mezi popkulturou, politikou a uměleckým světem. Ve své kurátorské praxi se zaměřuje na rozvoj metod pro dekonstrukci velkých narativů, využívá přitom ironii, nadsázku a provokaci. Tento přístup se promítl i do jeho výstav They Don’t Know Why, but They Keep Doing It, Czech Pope, Slav Squatting and Its Discontents, i dvou projektů vzniklých ve spolupráci s Łukaszem Białkowskim Intermarium a Swag and Threats. Petr Sikora žije a pracuje v Praze, kde působí jako kurátor programu AiR MeetFactory. Na jeho půdě inicioval společně s Luciou Kvočákovou vznik programu The New Dictionary of Old Ideas. V Praze také přednáší na Anglo-American University, je vášnivým hráčem bicyklového póla a má syna Bořivoje.

Iniciativa pro současné umění tranzit.cz je členem sítě tranzit.org založené v roce 2002 a složené z nezávisle pracujících organizací v Rakousku, České republice, Maďarsku, Slovenské republice a Rumunsku. Za dobu své existence inicioval tranzit.cz řadu mezinárodních výstav a projektů v rámci tranzit.org, nebo se jich účastnil. Patří mezi ně například Monument transformace 1989–2009; Manifesta 8, Murcia, Španělsko (2010), Report on the Construction of a Spaceship Module, New Museum, New York City, USA (2014) a mnoho dalších. Od roku 2007 do roku 2017 byl tranzit.cz součástí projektu pražské galerie tranzitdisplay, v roce 2017 inicioval vznik kodexu Feministické (umělecké) instituce v roce 2018 založil instituci Bienále Ve věci umění / Matter of Art a je zakládajícím členem East Europe Biennial Alliance (společně s OFF–Biennale Budapest, Maďarsko, Kyiv Biennial, Ukrajina, a Biennale Warszawa, Polsko).

Výběr kurátorů probíhal na základě zaslaných koncepcí a rozhovorů s účastníky, čtveřici přizvaných kurátorů kurátorů a kurátorek (Harmel, Ištok, Laru-an, Sikora) vybrali zástupci a členové Správní rady iniciativy tranzit.cz.

Projekt Bienále Ve věci umění / Matter of Art zastřešuje mezinárodní přehlídku současného umění konanou jednou za dva roky, a také dlouhodobé aktivity platformy, která kriticky reflektuje samotný institucionální formát bienále v kontextu střední a východní Evropy. Děje se tak ve vztahu ke globálnímu umění a k aktuálním společenským, politickým a ekonomickým souvislostem. První ročník bienále uspořádal tranzit.cz v roce 2020 v Praze ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Na výstavě se představilo více než 40 umělkyní a umělců z Česka, Německa, Velké Británie, Francie, USA, Indonésie, Vietnamu, Ukrajiny, Slovenska, Srbska, Slovinska, Litvy a z dalších zemí. Koncepce výstavy byla zaměřena na často přehlížená témata péče a empatie a s ambicí zprostředkování odlišných životních zkušeností jazykem současného umění. Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských bienále (EEBA) a řídí se kodexem Feministické (umělecké) instituce.

Bienále Ve věci umění pořádá tranzit.cz. Hlavním partnerem iniciativy pro současné umění tranzit.cz je nadace ERSTE. Aktivity bienále Ve věci umění a tranzit.cz jsou dlouhodobě podporovány granty Ministerstva kultury České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *